Com implantem el pla de negoci?

Dissenyem i implantar el pla de negoci o “business plan” fent:

 • Reunions presencials amb Direcció per establir les decisions estratègiques de l’empresa.
 • Reunions amb les persones implicades a l’operativa. La seva experiència i educació contribuiran a l’èxit del conjunt de l’empresa, implicant-se a l’execució del pla de negoci.
 • Seguiment permanent a través d’eines com ara videoconferències o la nostra metodologia Gesttic, basada en Microsoft 365.

Contingut del Business Plan

El pla de negoci que elaborem consta de:

 • Resum executiu. Proporciona una visió general de la informació inclosa en el seu pla de negoci. En ell es ressalta la informació clau de cada part del pla.
 • Descripció de l’empresa. Inclou els trets bàsics i objectius de l’Empresa. Inclou la seva missió, visió, organigrama, i descripcions de lloc de treball entre altres punts.
 • Investigació del mercat. Ajuda a determinar el mercat viable pels productes i serveis per assegurar l’èxit sostingut de l’empresa. Implica:
  • Investigar el mercat, a partir de preguntar als experts, llegir notícies de la indústria, informes financers i recursos durant aquest pas.
  • Descriure el client potencial ideal en una àrea geogràfica concreta.
  • Estudi de la competència, els seus punts forts i les debilitats. Intentarem entendre què està fent i per què funciona. Així es poden establir què podem fer per millorar-ho, per exemple a través dels objectius del certificat ISO 9001.
 • Descripció de productes o serveis que s’estan venent. Inclou informació com ara les seves funcions i com beneficiaran als clients (proposició de valor).
 • Gestió i estructura. Implica establir els mètodes de treball. El certificat ISO 9001 podria ser una bona eina per fer-ho.
 • Estratègies de màrqueting i vendes per determinar els canals i les estratègies per atraure i retenir clients. Implica descriure el procés de màrqueting i vendes. És un punt tant important que es recomanable disposar d’un Pla de Màrqueting.
 • Dades financeres. Les dades financeres a incorporar inclou informació com ara costos de posada en marxa, projeccions financeres i sol·licitud de finançament si busca un inversor. També cal detallar projeccions financeres com a justificació dels costos.

Què aporta el pla de negoci?

El pla de negoci és una eina que ajuda a:

 • Tenir una guia o full de ruta a seguir
 • Trobar finançament als bancs o  suport financer a inversors.
 • Ajuda a la viabilitat sostinguda del negoci, planificant tots els aspectes que necessita l’execució del negoci.
 • Ajuda a la priorització d’objectius, en detectar el “business plan” riscos i oportunitats.

El seu pla de negoci és un document viu que cal actualitzar-lo d’acord amb els canvis i evolució de la seva empresa.

Desplaça cap amunt