Com implantar el quadre de comandament

Un Quadre de Comandament Integral o Balanced scorecard és una eina de management que ajuda a ser més competitiu. Està format per KPI o indicadors clau de rendiment que ajuden a seguir el pla estratègic i el pla de negoci.

Dissenyar i implantar un quadre de comandament útil i àgil, implica:

 • Anàlisi de processos. Implica elaborar i consensuar els processos de l’organització, tindrà en compte aquella documentació existent vinculada amb les processos.
  Com a resultat de l’anàlisi dels processos, detectarà:

  • Millores per alinear a l’organització, aconseguint augmentar l’eficàcia i la eficiència.
  • Eines per implantar una gestió per processos. D’aquesta forma s’aconsegueix un treball en equip eficient i eficaç.
 • Anàlisi de la informació existent amb l’objecte de determinar aquells indicadors que podrem aconseguir.
 • Anàlisi de resultats per assegurar que cada un dels indicadors ens aporta valor.
  Amb l’anàlisi és fàcil:

  • Seguir els processos, el pla de negoci i el pla estratègic, avançant tendències facilitant la presa de decisions a la gestió.
  • Identificar les accions de millora per aconseguir una orientació al client compatible amb els resultats.
  • Prioritzar accions i inversions, alineats amb el pla de negoci i el pla estratègic.
 • Millora del quadre de comandament, amb l’objecte d’aconseguir que aporti valor a la seva organització, vinculat amb la millora continua del seu sistema de qualitat ISO 9001.

Què aporta el Balanced scorecard?

El quadre de comandament integral, com a eina que ajuda a dirigir l’organització, amb els nostres consultoria estratègica li aporta:

 • Eina per la planificació i gestió, facilitant l’anàlisi dels diferents processos o departaments amb criteris homogenis. El quadre de comandament integral uneix el control a curt termini amb la visió i l’estratègia. Considera les finances, clients, processos interns, formació i creixement.
 • Orienta l’empresa als clients i resultats estratègics, ajudant-lo a seguir la proposició de valor que li generi vendes.
 • Ajuda a implicar al personal. Gràcies a ell, els treballadors coneixen i comparteixen els objectius estratègics, aconseguint-se alts nivells de compromís, motivació, comunicació i orientació a l’èxit.
Scroll to Top