Skip to content

Quadre de comandament integral

Segueix el Pla de negoci amb un quadre de comandament? Té un KPI que ajuden a ser més competitiu? El quadre de comandament integral l’ajuda a simplificar i optimitzar la direcció? Els indicadors de la ISO 9001 son el seu quadre de comandament integral? Implanti i mantingui el quadre de mando amb la nostra consultoria estratègica:

Avantatges del Quadre de Comandament Integral

El quadre de comandament integral, com a eina de gestió que ajuda a dirigir l’organització, amb els nostres consultoria estratègica li aporta:

 • Eina per la planificació i gestió. El quadre de comandament integraluneix el control operatiu a curt termini amb la visió i l’estratègia. Considera les finances, clients, processos interns, formació i creixement.
  El quadre de mando ajuda a prioritzar accions i inversions, alineats amb el pla estratègic. Simplifica la direcció de l’empresa, facilitant la comparació en el funcionament de diferents departaments o unitats de negoci.
  Amb els indicadors del quadre de mando segueix fàcilment el seu pla estratègic, avançant tendències facilitant la presa de decisions a la gestió.
 • Orienta l’empresa als clients i resultats.Dóna eines que ajuden a orientar la organització al client i objectius estratègics, ajudant-lo a seguir la proposició de valor que li generi vendes.
  Ajuda a identificar les àrees de millora per aconseguir una orientació al client compatible amb els resultats.
 • Ajuda a implicar al personal. Gràcies a ell, els treballadors coneixen i comparteixen els objectius estratègics, aconseguint-se alts nivells de compromís, motivació, comunicació i orientació a l’èxit.
  L’ús de KPI afavoreix la implantació d’un sistema de retribució variable per objectius, coherent amb el pla estratègic.

Consultoria Estratègica

Pot implantar el quadre de comandament integral amb la nostra consultoria estratègica a partir de:

 • Consultoria estratègicaper la gestió fàcil amb el quadre de comandament integral. També l’ajudem amb el Pla de màrqueting i el pla financer.
 • Consultoria ISOper implantar normes ISO, auditories ISO i outsourcing ISO integrat a l’estratègia i al pla de negoci.
 • Formacióen management i qualitat. Formació presencial, on-line i mixta. Tramitem la Fundación Tripartita