Quadre de comandament integral

Què aporta el Balanced scorecard?

El quadre de comandament integral o balanced scorecard, és una eina que ajuda a aconseguir l’èxit sostingut de la seva organització. Amb l’ajuda de la nostra consultoria estratègica , el quadre de comandament li aporta:

 • Eina per la planificació i gestió. Facilita l’anàlisi dels diferents processos o departaments amb criteris homogenis. El quadre de comandament integral uneix el control a curt termini amb la visió i l’estratègia. Considera les finances, clients, processos interns, formació i creixement.
 • Orienta l’empresa als clients i resultats estratègics. Ajuda a seguir els objectius i la proposició de valor que li generi vendes. Facilita detectar i establir accions de millora en el cas desviacions.
 • Ajuda a implicar al personal. El Balanced Scorecard ajuda a comunicar i compartir els resultats. Gràcies a ell, els treballadors coneixen i comparteixen els objectius estratègics, aconseguint-se alts nivells de compromís, motivació, comunicació i orientació a l’èxit.

Com implantar el quadre de comandament

Un Quadre de Comandament Integral o Balanced scorecard és una eina de management que ajuda a ser més competitiu. Està format per KPI o indicadors clau de rendiment que ajuden a seguir el pla estratègic i el pla de negoci.

Dissenyar i implantar un quadre de comandament útil i àgil, implica:

 • Anàlisi de processos. Implica elaborar i consensuar els processos de l’organització, tindrà en compte aquella documentació existent vinculada amb les processos.
  Com a resultat de l’anàlisi dels processos, detectarà:
  • Millores per alinear a l’organització, aconseguint augmentar l’eficàcia i la eficiència.
  • Eines per implantar una gestió per processos. D’aquesta forma s’aconsegueix un treball en equip eficient i eficaç.
 • Anàlisi de la informació existent amb l’objecte de determinar aquells indicadors que podrem aconseguir.
 • Anàlisi de resultats per assegurar que cada un dels indicadors ens aporta valor.
  Amb l’anàlisi és fàcil:
  • Seguir els processos, el pla de negoci i el pla estratègic, avançant tendències facilitant la presa de decisions a la gestió.
  • Identificar les accions de millora per aconseguir una orientació al client compatible amb els resultats.
  • Prioritzar accions i inversions, alineats amb el pla de negoci i el pla estratègic.
 • Millora del quadre de comandament, amb l’objecte d’aconseguir que aporti valor a la seva organització, vinculat amb la millora continua del seu certificat ISO 9001.
Desplaça cap amunt