Ambientalització per la sostenibilitat ambiental

Per què ambientalitzar l'empresa?

L’ambientalització és un factor de competitivitat de present i de futur alineat amb la sostenibilitat ambiental. La consciència ambiental dels mercats i el consum de productes amb una diferenciació ambiental no deixa de créixer. Per això, les empreses que vulguin ser competitives de forma sostenible, han d’incorporar l’ambientalització i la sostenibilitat ambiental per despertar l’interès dels compradors preocupats pel medi ambient i a pagar la diferencia.

Ambientalització implica la incorporació d’eines ambientals com ara l’ecodisseny, economia circular o integració de la Responsabilitat Social. El podem ajudar amb els nostres serveis de consultoria.

Serveis d'ambientalització

Ambientalització implica la incorporació de totes les eines que permeten a les empreses estar preparades per assumir els reptes del futur. El podem ajudar a través dels nostres serveis per aconseguir la sostenibilitat ambiental:

  • Ecodisseny. Ajudem a fer l’Anàlisi de Cicle de Vida del seu producte o servei seguint la ISO 14044.
  • Economía circular. Implica la implantació d’eines vinculades amb l’economia circular i els ODS com les “finances sostenibles” o un “pla de mobilitat” així com la compra verda, amb productes que tinguin valor ambiental, incloses les ecoetiquetes. Eficiència energètica per la gestió de l’energia i minimitzar els consums. L’ajudem a reduir costos a partir de l’eficiència energètica.
  • Estratègia de RSE. Ajudem a implantar les estratègies de Responsabilitat Social a través de certificats RSE, auditories de Responsabilitat o memòries RSC.
  • Integrar els ODS a la Responsabilitat Social implica un compromís amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de UN, ja que recullen el consens, col·laboració i bones pràctiques, incloses les de protecció ambiental, que requereix aquest desafiament global.

Exemples il·lustratius de les normes que recolzen la transició ecològica son la ISO 14001 de gestió ambiental en un àmbit més general; o las ISO 14006 sobre ecodisseny, la ISO 14064 sobre la petjada de carboni a la lluita contra el canvi climàtic o ISO 50001 d’eficiència energètica en un camp específic.

Desplaça cap amunt