Pla estratègic

Què aporta el pla estratègic?

Destaquem que tenir un pla estratègic li aportarà:

  • Proactivitat per estar preparat davant dels reptes del futur. Saber como actuar, ajuda a la rendibilitat sostenible del negoci.
  • Establir una missió. Ajuda a definir la direcció que cal prendre una organització, així com establir objectius i fites realistes, que estiguin alineats amb la visió i la missió de l’empresa.
  • Augmenta l’eficiència operativa. Una planificació estratègica proporciona una fulla de ruta per alinear les activitats funcionals de l’organització amb la finalitat d’aconseguir els objectius establerts. Es pot alinear amb el certificat ISO 9001.
  • Augmentar la quota de mercat i la rendibilitat. Transforma tots els esforços de vendes i marketing en els millors resultats possibles. Pot ajudar en gran mesura a augmentar la rendibilitat i la quota de mercat.
  • Beneficis sostenibles. Les empreses que tenen un pla estratègic ben implantat, tenen més possibilitats de guanyar diners de forma sostenible en el temps.

Com podem ajudar-lo?

El pla estratègic estableix la planificació per aconseguir els objectius a aconseguir a mig i llarg termini, d’acord amb la missió de la seva organització.

  •  Anàlisis de la gestió actual. Busca tenir en compte tot allò que funciona de la seva empresa. Analitzem els punts forts i dèbils per potenciar-los o establir accions correctives. A més, tenim en compte el context de l’organització per fer un DAFO d’acord amb la matriu Ansoff.
  • Elaboració del Pla Estratègic, d’acord amb la seva missió i visió. Posa a disposició de direcció, eines que generen valor i que es poden aplicar fàcilment a la gestió diària, com ara indicadors de seguiment (recollits al Quadre de Comandament Integral) i objectius estratègics. Serveix de guia pel Pla de Negoci.
  • Implantació del Pla. Implantem el Pla amb tanta eficiència i eficàcia que consolida l’empresa i el seu creixement. El Pla pot implicar accions vinculades amb el Pla de Màrqueting per penetrar a nous segments de mercat, la posada en marxa de nous serveis o la capacitat financera del desenvolupament dels projectes.
  • Monitorització i seguiment del Pla. Podem ajudar-lo a seguir i mantenir el Pla amb el nostre servei d’Outsourcing Estratègic. Garantim la millora dels resultats de la seva organització.
Desplaça cap amunt