Estratègia de Responsabilitat Social Empresarial, RSE

Una bona estratègia de RSE es necessària per fer-se empresa de referencia en sostenibilitat, involucrar a tot l’equip en un projecte comú, i diferenciar-se en un mercat globalitzat.

Hi ha quatre passos a seguir per definir aquesta estratègia, implantar-la i assegurar la seva millora continua.

Definició d'objectius RSE alineats als ODS

Per definir les prioritats per prendre un enfoc estratègic per la RSC, seguim els passos següents:

 • Avaluar assumptes rellevants dels grups d’interès, tenint en compte els impactes actuals, potencials, positius i negatius que les seves activitats comercials tenen sobre els ODS.
 • Avaluar el sistema actual implantat i la seva alineació amb la Responsabilitat Social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Podem incorporar al seu sistema de gestió els requisits d’un certificat de Responsabilitat Social.
 • Definició dels objectius i compromisos a complir, després d’analitzar la  situació actual de l’empresa i la seva relació amb els ODS. Es poden incorporar al seu pla de negoci o al seu certificat ISO.
 • Selecció d’indicadors i estratègia. Implica escollir KPIs específics de responsabilitat social a incloure al quadre de comandament, sobre els que es definirà una estratègia, que es pot incorporar al Pla Estratègic.
 • Comunicació dels compromisos de Responsabilitat Social. Implica comunicar públicament (a través de la pàgina web, d’acord amb el màrqueting digital, per exemple) o a través de una memòria GRI, el seu compromís amb els ODS i la Responsabilitat Social. 

Cal tenir en compte que allò que l’empresa es compromet cal que sigui realista, ja que haurà d’actuar al respecte per assegurar així la seva integritat i reputació.

La guia de SGD oficial explica detalladament cóm integrar l’estratègia de l’empresa als ODS a España.

Planificació de projectes i accions

Aquesta etapa descriu la forma en que la seva empresa pot executar els objectius de RSE a través d’accions diàries que impliquen a tota l’empresa.

La definició de l’estratègia de RSE i els passos per implantar-la son:

 1. Planificació estratègica dels diferents projectes escollits. Poden estar vinculats amb el Pla d’Igualtat d’Oportunitats, Pla de mobilitat o implantació de requisits de Corporate Compliance entre altres.
 2. Organització i coordinació de les diferents parts implicades al projecte (ONGs, treballadors, entitats socials, etc.).
 3. Gestió d’equips i definició de tasques específiques.
 4. Comunicació interna de les diferents accions de RSC a través del marketing (anunci en pàgina web, email, tríptic, etc.).

Aquests passos cal fer-los contínuament.

Redacció de la memòria sostenibilitat

Redactar una memòria que faci servir les normes internacionalment reconegudes pels seus processos d’elaboració de memòries de sostenibilitat, tals como les normes exhaustives GRI.

 1. Prioritats i estratègia de Responsabilitat Social per fer la Memòria de Sostenibilitat que reflexa el desempeny econòmic, social i ambiental de l’organització, els seus resultats i objectius futurs així com les estratègies a seguir per assolir els objectius.
 2. Elaboració de la memòria de sostenibilitat certificable, en base a les normes GRI.
 3. Mapeig de prioritats al report d’ODS a través de la materialitat.
 4. Possibilitat de maquetació i traducció de la memòria.

Seguiment d'objectius

Assegurar l’avaluació i millora continua de les accions de RSC a través de l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels objectius.

 1. Anàlisis del compliment dels objectius i indicadors KPIs.
 2. Definició i implantació de les accions de millora.
Desplaça cap amunt