Per què el Pla de continuïtat del Negoci?

Les relacions comercials s’estan tornant més globals, complexes i interdependents. Els incidents que passen al nostre propi negoci o a l’entorn poden reduir o inclòs paralitzar la seva activitat, impactant directament als clients i al compte de resultats. Un “Pla de Continuïtat del Negoci” permet tornar, de forma ràpida i coordinada, a la situació de normalitat després d’interrupcions.

La certificació ISO 22301 és un model de gestió compatible amb el certificat ISO 9001, ISO 27001, ISO 28000 i ISO 20000, donat que estan basades en el cicle de millora continua (plan-do-check-act). Mentre totes aquestes normes ajuden a gestionar el negoci en un “escenari de normalitat, un Sistema de Gestió de la Continuïtat del Negoci segons ISO 22301 permet tornar, de forma ràpida i coordinada, a la situació de normalitat després d’interrupcions.

Solució per la continuïtat del negoci

Destaquem els següents beneficis que aporta un “Pla de Continuïtat del negoci”:

 • Millora els mecanismes d’actuació, en el cas de pèrdua de bens, recursos o beneficis.
 • Assegura la viabilitat financera i la responsabilitat legal. És una forma eficient de consolidar el pla de negoci, el compliment legal i la imatge i reputació empresarial, creant un clima de confiança amb el personal, proveïdors, parts interessades i clients.
 • Protegeix la seguretat dels treballadors, la confiança, el valor de marca i la imatge corporativa
 • La certificació ISO 22301 garanteix la conformitat de la metodologia i les pràctiques implantades per mantenir el negoci funcionant en condicions adverses, minimitzant l’impacte de potencials incidents als clients, parts interessades i entorn del negoci.

La continuïtat del negoci és especialment crítica en sectors com ara: Serveis TIC, sanitari, logístic, administració pública, industrial i financera.

Disseny i implantació del Pla de continuïtat del negoci

 • Fase 1. Definició de l’abast. L’ajudem a definir tant l’abast com els objectius del sistema de gestió, tenint en compte els requisits per la continuïtat del negoci: objectius i obligacions, nivell de risc acceptable, obligacions legals i contractuals, així com els interessos clau de les parts interessades.
 • Fase 2. Identificació d’escenaris de riscos vinculats amb la continuïtat del negoci.
 • Fase 3. Elaboració i aplicació d’un pla de contingències eficient que mantingui el negoci en funcionament, sense importar que puguin passar.
 • Fase 4. Implantació i formació del “Pla de Contingències”. Aquesta formació es pot contractar de forma independent, sobretot en tractar-se d’organitzacions que estiguin en un procés d’avaluació interna del seu Sistema de Gestió de la Continuïtat del Negoci o que estiguin en procés de certificació.
 • Fase 5. Simulacre de contingències, per l’anàlisi del pla i detectar millores sobre ell.

Aquest pla, es pot certificar d’acord amb la norma ISO 22301. La norma té tots els requisits necessaris per dissenyar, implantar, mejorar y certificar un Sistema de Gestión de la Continuïtat del Negocio.

Normes relacionades

Normes relacionades amb el pla de continuïtat:

 • ISO/IEC 27002 – Codi de pràctica. Gestió de la seguretat de la informació.
 • ISO/IEC 27031 – Tecnologia de la informació – Tècniques de seguretat – Guies per la preparació de tecnologies d’informació i comunicacions per la continuïtat de negocis.
 • ISO/PAS 22399 – Guia per la preparació davant incidents i la gestió de la continuïtat operacional.
 • ISO/IEC 24762 – Directrius pels serveis de recuperació de desastres de les tecnologies d’informació i comunicacions.
 • IWA 5:2006– Preparació per emergències.
Scroll to Top