Desde EmasConsultors le acompañamos en los diferentes procesos de digitalización de la gestión y mejora la presencia a internet.

 

Implantación de mejoras digitales para la empresa

El objeto de éste servicio es la detección e implantación de mejoras en la gestión a través de la digitalització dels processos de gestió de l’empresa:

  • Gestión informatizada a partir de CRM y/o ERP. Aplicar nueva tecnología impolicará una mejora en la competitividad.
  • Utilitzación de herramientas que faciliten el treball col·laboratiu i el teletreball.

Comunicación y márqueting online

 

Presència de l’empresa a Internet, ja sigui a través de pàgines web, xarxes socials o altres mitjans online

 

Canales de venta online: Ecommerce

 

 

Mejoras en la gestión

Le ayudamos a implantar prácticas para habilitadoras digitales, en ámbitos como:

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX

 

La covid ha alterat la manera de treballar de moltes empreses, canviant el concepte tradicional del treball i modificant la forma en que fins ara teníem de treballar i relacionar-nos amb companys, clients i proveïdors.

La tecnologia d’avui dia fa possible els equips amb persones que treballen en remot però cal familiaritzar-se amb totes aquelles eines tecnològiques que ens permetran ser més efectives i millorar el nostre rendiment. Prioritzant i seleccionant quines fem servir en cada moment, en funció dels nostres objectius i els resultats que volem obtenir.

Volem habilitar a les empreses a dinamitzar el treball en xarxa amb l’objectiu d’augmentar la representació de dones en els processos de presa de decisions de les empreses, facilitant la inclusió de dones en càrrecs de responsabilitat i millorant els coneixements sobre igualtat que tenen les dones.

Potenciar el treball col·laboratiu i reconèixer les aportacions de les dones en el teixit empresarial de la comarca. Els taller són 100% subvencionats.

EINES PARTICIPATIVES

Eines: Mindmeister, Mentimeter, Kahoot i Google forms.

Sessió 1: CREAR I COCREAR

Eines: Canva i Animaker i com treballar en el núvol (Drive, Dropbox, One drive)

Sessió 2: ORGANITZAR TASQUES I REUNIONS EN EQUIP

Eines: Doodle i Trello

.

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estratègia de comunicació i màrqueting online de l’empresa, a nivell de planificació i utilització de diferents eines disponibles per a petites empreses, des de recursos per fer campanyes de màrqueting online fins a les eines per millorar el posicionament a cercadors i la utilització d’analítica web i de xarxes socials.
Utilització de canals de venda online.

METODOLOGIA DEL SERVEI
L’acompanyament consistirà en l’assessorament personalitzat per part d’un equip tècnic especialitzat. El procés d’acompanyament s’estructurarà en tres fases:

FASE 1: realització d’una diagnosi inicial que determini el nivell de digitalització de l’empresa i les possibilitats de millora en les següents àrees:

Presència de l’empresa a Internet
Estratègia de comunicació i màrqueting online de l’empresa
Utilització de canals de venda online
Digitalització dels processos de gestió de l’empresa i possibilitats de teletreball i treball col·laboratiu
FASE 2: realització d’un pla de digitalització a partir de la diagnosi inicial, que ha d’incloure objectius concrets i mesurables relatius al grau de digitalització de l’empresa en les diferents àrees definides al punt anterior.

FASE 3: acompanyament en la implementació del pla de digitalització i en el seguiment de la consecució d’objectius.

 

Por su parte, el Informe Apoyo de la Normalización a la Transformación Digital pretende ayudar a las empresas y a la Administración españolas a conseguir el éxito en la digitalización a través de las normas técnicas. Así, revela la existencia de numerosos comités técnicos de normalización que impulsan esta transformación en las organizaciones, identificando 14 áreas temáticas estratégicas de estandarización. Ciberseguridad, tecnologías habilitadoras digitales, talento y salud digital, economía del dato, sector público o digitalización de la industria son algunas de ellas.

 

Fidelitzar amb l’e-mail màrqueting
Comerç a través de les xarxes socials
Com fer comerç electrònic sense tenir una botiga online
Google Analytics per conèixer la nostra clientela

ESTRATÈGIA PER A L’ANY VINENT
Amb un bon ús de les eines digitals podràs millorar la teva productivitat i rendibilitat empresarial. Fes un pla estratègic, aplica creativitat a les teves tècniques de màrqueting i troba opcions per reinventar el teu negoci.

Com fer un pla estratègic de creixement
Mercats d’oferta i mercats de demanda
Prepara el teu pla de vendes
Com accedir al món de les licitacions públiques

 

Incorpora la tecnologia

I per aplicar tecnologia a un producte, procés o servei no és necessari que tinguis coneixements tecnològics.

ACCIÓ té identificats, sota el segell TECNIO, els desenvolupadors de les tecnologies més innovadores del sistema R+D+I de Catalunya amb capacitats tecnològiques diferencials i amb capacitat de tranferir-les a l’empresa.

 

 

Ir arriba