Innovació per adaptar-se als canvis

L’entorn està ple de canvis, noves tecnologies, noves formes de vendre, nous mercats, etc. La innovació és la mentalitat necessària d’una empresa per aconseguir l’èxit en aquest mon canviant.

Gestió de la innovació

Innovar de forma sistematitzada, accelera la capacitat a innovar, integrant-la a la cultura de la empresa i per tant, al seu èxit.

 • Diagnòstic de la innovació. Implica un anàlisis detallat de l’estat actual de la seva empresa i un pla a mida per implementar les millores i oportunitats detectades. És una bona fulla de ruta amb les recomanacions i accions prioritàries per reorientar el rumb de la seva empresa. Implica dissenyar una estratègia per innovar.
 • Elaboració d’una política i objectius. Innovar es una gran oportunitat estratègica per diferenciar-se i alinear-se amb la consciència global que busca abordar els reptes socials i ambientals amb noves solucions, actituds compromeses i desenvolupament d’innovacions tecnològiques. Ha d’estar alineat amb el pla estratègic.
 • Implantació d’un model de gestió de la innovació. Per a que l’ajudi a la competitivitat de la seva empresa, destaquem:
   • Vigilància tecnològica per assegurar la capacitat d’adaptar-se als canvis, d’innovar de forma sistemàtica i de ser flexible, ràpid i eficient.
   • Sistematitzar la gestió. Permet accelerar els seus processos de canvi, fer-los més eficients i convertir la innovació en un dels factors de competitivitat de la seva empresa.
   • Seguiment i mesura de la innovació. És necessari per aconseguir la millora continua. Implica tenir indicadors de seguiment, auditoria interna i un compromís de Direcció en l’anàlisi de resultats i propostes de millora.
   • Certificació ISO 56002 de gestió de la innovació o norma UNE 166002. És un pas opcional. Es pot integrar al certificat ISO 9001.

Gestió de projectes de R+D+I

Com a consultors en gestió de la innovació, l’ajudem a:
 • Definir el seu projecte innovador. Implica definir els objectius que vol aconseguir, en funció de les necessitats o expectatives detectades. A més, podem ajudar-lo a aconseguir subvencions pel projecte.
 • Seguiment del projecte. Apliquem una metodologia que facilita l’execució dels projectes. Aconseguirà l’èxit del seu projecte de innovació, gràcies a un treball en equip eficient i eficaç. El nostre mètode facilita els requisits documentals del projecte.
 • Elaboració de l’Informe Motivat, per aconseguir justificar el projecte d’innovació davant d’una subvenció i aconseguir les deduccions a les que es té dret.
Desplaça cap amunt