Consultoria OEA

Consultoria OEA

L’ajudem a ser OEA en simplificacions duaneres i/o seguretat a la cadena de subministrament. Com a consultoria OEA , fem servir la següent metodologia:

 • Elaboració de la sistemàtica de treball. Implica elaborar protocols i registres que estableixin la metodologia a seguir per part del client en fer tràmits duaners. Ajuda a evidenciar el compliment dels diferents requisits per ser Operador Econòmic Autoritzat.
 • Elaboració del qüestionari OEA d’acord amb la realitat de l’empresa.
 • Sol·licitud OEA a la Duana. Implica ajudar a preparar la documentació requerida com ara certificats de solvència o d’antecedents penals entre altres.
 • Auditoria interna OEA per assegurar el compliment eficient i eficaç dels diferents requisits OEA.
 • Acompanyament a l’auditoria per part de la Duana.

Per elaborar els diferents treballs, tant fem visites presencials com ara videoconferències o a distància, a través de la nostra metodologia Gesttic, basada en Microsoft 365. Fem servir eines com ara Teams, Sharepoint (com a intranet del sistema de gestió), Planner (per la planificació de millores i objectius) o Onenote entre altres.

Serveis com consultoria OEA

Des d’EmasConsultors, com a consultoria OEA  oferim els següents serveis:

 • Auditoria OEA amb auditors amb més de 10 anys d’experiència com consultors OEA.
 • Formació OEA a mida de les seves necessitats. Fem formació presencial, mixta o on-line sobre Operador Econòmic Autoritzat. Destaquem els cursos de:
  • Curs auditoria ISO. Amb aquest curs adquirirà les competències per ser auditor intern.
  • Sistema Integrat de Gestió. Curs per aprendre a integrar un Sistema de Qualitat ISO 9001, Seguretat ISO 45001, Medi Ambient ISO 14001 i Responsabilitat Social.
  • Curs OEA – Operador Econòmic Autoritzat, per capacitar-se a ser Responsable OEA. A més, també fem cursos per sensibilitzar a tot el personal.
  • Elaboració de Plans de contingències. Amb aquest curs, l’ajudem a elaborar el pla de contingències per afrontar possibles incidències.

Links seguretat i comerç internacional

 • Reglament 952/2013, pel que s’estableix el Codi Duaner de la Unió (CAU).
 • Reglament Delegat (UE) 2015/2446 pel que es completa el Reglament 952/2013  i del Consell amb normes de desenvolupament relatives a determinades disposicions del Codi Duaner de la Unió.
 • ISO 28000 –  Seguridad de la cadena de subministra.
 • SQAS – Safety & Quality Assessment for Sustainability
 • ISO 31000 – Gestió del risc.
 • TAPA – Transported Asset Protection Association
 • ISO 27001 – Gestión de la seguridad de la información.
Desplaça cap amunt