Skip to content

Consultoria OEA

Vol ser Operador Econòmic Autoritzat? Vol aconseguir-ho amb garantia d’èxit? Vol ser OEA per guanyar clients? Vol aprofitar les eines d’Operador Econòmic Autoritzat? Vol integrar el OEA al seu certificat ISO? La nostra consultoria OEA l’ajudarà a aconseguir-ho

Serveis de Consultoria OEA

Des d’EmasConsultors oferim els següents serveis de consultoria OEA:

 • Certificat OEA. Consultoria OEA per implantar i tramitar l’Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions i/o seguretat a la cadena de subministre
 • Auditoria OEAinterna amb auditors amb més de 10 anys d’experiència en tramitació d’Operador Econòmic Autoritzat.
 • Consultoria ISOper aconseguir un certificat ISO, auditoria ISO o outsourcing ISO integrat als requisits d’Operador Econòmic Autoritzat, l’estratègia i el pla de negoci.
 • Formació OEAa mida de les seves necessitats. Fem formació presencial, mixta o on-line sobre Operador Econòmic Autoritzat. Destaquem els cursos de:
  • Curs auditoria internaAmb aquest curs adquirirà les competències per ser auditor intern de qualsevol norma ISO.
  • Sistema Integrat de Gestió. Curs per aprendre a integrar un Sistema de Qualitat ISO 9001, Seguretat ISO 45001, Medi Ambient ISO 14001 i Responsabilitat Social.
  • Curs OEA– Operador Econòmic Autoritzat per capacitar-se per ser Responsable OEA. A més, també fem cursos de sensibilització per tot el personal.
  • Elaboració de Plans de contingènciesAmb aquest curs l’ajudem a elaborar el pla de contingència per afrontar possibles incidències.

Links seguretat i comerç internacional

 • Reglament (UE) 952/2013, pel que s’estableix el codi duaner de la Unió (CAU).
 • Reglament Delegat (UE) 2015/2446pel que es completa el Reglament 952/2013  amb normes de desenvolupament relatives a determinades disposicions del Codi Duaner de la Unió (CAU).
 • ISO 9001– Gestió de la qualitat
 • ISO 28000–  Seguretat cadena de subministre
 • SQAS– Safety & Quality Assessment for Sustainability
 • ISO 19600– Corporate Compliance
 • ISO 31000– Gestió del risc.
 • TAPA– Transported Asset Protection Association
 • ISO 27001– Gestió de la seguretat de la informació.