Outsourcing ISO

Per què l’outsourcing ISO?

El nostre servei d’outsourcing ISO li aportarà:

  • Més profit del seu certificat. Amb el servei d’outsourcing ISO accedirà a les eines vinculades amb l’estratègia i el pla de negoci que l’ajudaran a treure més profit de la seva certificació.
  • Centrar-se a crear valor. Nosaltres fem el manteniment del seu sistema de gestió. Vostè dediqui’s a aconseguir clients i a produir més.
  • Guanyar més i sostenibilitat econòmica.  Gràcies als KPI o indicadors de procés útils i actualitzats que formaran el quadre de comandament que l’ajudarà a la presa de decisions amb més encert.
  • Reducció de costos, augmentant la flexibilitat i així, optimitzant recursos humans, materials i econòmics.

Com mantenim el certificat ISO?

Prestem el servei d’Outsourcing ISO a partir de:

  • Visites presencials, amb les persones implicades al Sistema de Gestió i direcció, amb l’objecte d’assegurar l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió, vinculat amb l’estratègia i el pla de negoci. També fem l’auditoria interna amb un auditor independent.
  • Treball d’oficina per elaborar i actualitzar la documentació així com l’actualització d’indicadores, no conformitats, revisió per la direcció i altres registres específics del certificat ISO.
  • Ús de la metodologia Gesttic basada en Microsoft 365. Permet el teletreball amb una interacció constant de forma àgil i fàcil. Gràcies al contacte directe transmetem seguretat i confiança.

Què aporta l’outsourcing ISO?

La nostra visió del servei d’Outsourcing ISO pel manteniment del certificat ISO es basa en:

  • Valor al client. Com a consultors experimentats, en el nostre servei d’outsourcing ISO aportem solucions viables innovadores enfocades a la millora continua de la seva organització per aconseguir la satisfacció del client i la sostenibilitat del negoci.
  • Optimització. Integració i optimització de processos a partir de la gestió dels riscos i oportunitats vinculats amb ells així com amb el seu seguiment a través de KPI o indicadors de processos.
  • Aplicabilitat i disponibilitat. Ajudem a la millora continua proposant eines i solucions en funció de les necessitats de cada client.  Millores útils fàcilment assumibles i aplicables al día a día, que garanteixen una millora dels resultats.
Desplaça cap amunt