Skip to content

Outsourcing ISO pel manteniment de la ISO

Per què l’outsourcing ISO?

El nostre servei d’outsourcing ISO li aportarà:

  • Més profit del seu certificat. Amb el servei d’outsourcing ISOaccedirà a les eines vinculades amb l’estratègia i el pla de negoci que l’ajudaran a treure més profit de la seva certificació.
  • Centra-se a crear valor. Nosaltres fem el manteniment del seu sistema de gestió. Vostè dediqui’s a aconseguir clients i a produir més.
  • Mantenir-se davant de la competènciagràcies als KPI o indicadors de procés útils i actualitzats que formaran el quadre de comandament que l’ajudarà a la presa de decisions més intel·ligent i ràpida.
  • Reducció de costos, augmentant la flexibilitat i així, optimitzant recursos humans, materials i econòmics.

Com fem l’outsourcing ISO?

Prestem el servei d’Outsourcing ISO a partir de:

  • Visites presencials, amb les persones implicades al Sistema de Gestió i direcció, amb l’objecte d’assegurar l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió, vinculat amb l’estratègia i el pla de negoci. També fem l’auditoria interna amb un auditor independent.
  • Treball d’oficinaper elaborar i actualitzar la documentació així com l’actualització de indicadores, no conformidades, revisión por la dirección y otros registros específicos del certificat ISO.
  • Ús de la nostra plataforma de Software ISOper aconseguir el contacte directe i constant amb els nostres clients. Gracias al contacto directo transmitimos seguridad y confianza.

Què aporta l’outsourcing ISO?

La nostra visió del servei d’Outsourcing ISO pel manteniment del certificat ISO es basa en:

  • Aportació de valor al client. Analitzant en profunditat l’estructura i els processos de cada organització. Oferim solucions a mida per cada client i d’acord amb l’estratègia del negoci i els objectius perseguits.
  • Optimització. Integració i optimització de servicios y procesos por medio de la construcción de una red de servicios y soluciones a partir de la identificación de los requisitos y necesidades de cada cliente.
  • Aplicabilidad y Disponibilidad. Estableciendo soluciones a medida de cada cliente, útiles, fácilmente asumibles y aplicables al día a día del cliente, que garanticen unos resultados medibles, planificables, eficaces y eficientes.