Ningú dubte de la necessitat de fer servir les eines digitals al treball, modificant la forma de relacionar-nos amb els treballadors, clients i proveïdors.  Des d’EmasConsultors l’acompanyem als diferents processos de digitalització de la gestió i millora la presencia a internet.

Digitalització per millorar la gestió

L’objecte d’aquest servei és la detecció i implantació de millores a la gestió a través de la digitalització dels processos de gestió de l’empresa. La digitalització de processos facilita el treball col·laborador i el teletreball. Aconseguirà millores a la gestió. Per aconseguir-ho, l’ajudem a digitalitzar els processos de gestió, en àmbits com ara:

 • Implantar Microsoft 365 com a eina de gestió que potencia el treball en equip o eina de gestió que potencia el treball col·laboratori i teletreball. Implica eines tecnològiques que ens permeten ser més efectius i millorar el nostre rendiment; Sharepoint, Onenote, Planner, Teams, etc. L’ajudem a prioritzar i seleccionanr quines fem servir en cada moment, en funció dels nostres objectius i els resultats. L’ajudem a dinamitzar el trabajo en red, amb l’objectiu de de facilitar la presa de decisions.
 • Implantar altres eines de gestió per treballar al núvol com un CRM pel seguiment comercial, plataforma de formació online, eines participatives (Forms, Mindmeister, Mentimeter  Kahoot) o organitzar tasques i reunions en equip (Planner, Trello y Doodle)
 • Implantació dels requisits de normes vinculades amb Ciberseguretat, tecnologies facilitadores digitals, talent i salut digital, economia de la dada, sector públic o digitalització de la industria entre altres.

La digitalització ajuda a tenir valor afegit i a enfortir la seva empresa en reduir costos i facilitar l’accés a nous mercats, d’acord amb la proposició de negoci del seu pla estratègic.

Màrqueting digital i Ecommerce

La comunicació online permet guanyar presència i visibilitat a internet. Per ser més competitius a través d’internet, l’ajudem a la gestió de tots els canals online: pàgines web, xarxes socials o altres mitjans:

 • Presencia de l’empresa a Internet. Suport a la millora de la seva presència a Internet, la comunicació i el màrqueting online, els canals de venda online. Comerç a través de les xarxes socials
 • Fer servir canals de venda online. La venda online o ecommerce implica una via directa per obrir-se i arribar a nous mercats, tant nacionals com internacionals a través d’un portal ecommerce o les xarxes socials.
 • Gestió informatitzada a partir de CRM i/o ERP. Aplicar nova tecnologia implicarà una millora a la competitivitat.
 • Fidelitzar amb l’e-mail màrqueting.

Comunnity manager

Amb el servei de community manager ajudem a la gestió de les xarxes socials. L’ajudem a la gestió de:

 • Planificació de les xarxes socials amb les accions a fer al moment previst, d’acord amb l’estratègia de comunicació i màrqueting online de l’empresa.
 • Publicació de contingut a les xarxes: Instagram, Linkedin, Facebook i Twitter el dia i a l’hora prevista.
 • Analitzem els resultats obtinguts para determinar acciones correctives i de millora sobre el pla de màrqueting digital i la planificació establerta.

Per més informació, consulta aquí.

Innovació

L’ajudem a implantar la innovació a la seva cultura empresarial. L’aconseguim seguint les següents fases:

 • Fase 1: Realització d’un diagnosis inicial que determini el nivell d’implantació de la cultura de la innovació. Implica valorar el nivell de digitalització i les possibilitats de millora.
 • Fase 2. Gestió de la innovació. Implantant un sistema de gestió de la innovació que aconsegueixi que innovar sigui part de la cultura de la empresa. Podrà aconseguir el certificat ISO 56002.
 • Fase 3. Gestió de projectes de R+D+I, acompanyant-lo a l’assoliment dels objectius del projecte. A més, l’ajudem a fer la memòria del projecte per facilitar desgravacions fiscals posteriors.
Desplaça cap amunt