Consultoria estratègica

Amb la nostra consultoria estratègica treballem per aconseguir una planificació estratègica i la millora continua dels processos i activitats per potenciar el coneixement i augmentar la competitivitat a través del millor és i creació de recursos de coneixement individual i col·lectiu.

Serveis de consultoria estratègica

Des d’EmasConsultors li prestem els millors serveis de consultoria estratègica:

  • Pla estratègic. Consultoria estratègica per elaborar, implantar i mantenir el Pla estratègic. Ajuda a establir l’estratègia (rumb a mig i llarg termini) i objectius així com plans d’acció per aconseguir-los.
  • Quadre de comandament o Balances Scorecard és l’eina ideal per planificar i seguir el compliment del seu pla estratègic.
  • Pla de negoci. Consultoria estratègica per establir el model de negoci a seguir, convertint-se com una eina de management i planificació. Ajuda a avaluar la necessitat de recórrer a bancs o possibles inversors, per que aportin finançament al negoci. Usualment els plans de negoci queden obsolets, pel que una pràctica comú és la seva constant renovació i actualització.
  • Pla de màrqueting amb l’estratègia comercial i de màrqueting que l’ajudin a vendre més. Implica la definició de la proposició de valor, preu, segment de mercat i estratègia de màrqueting.
  • Màrqueting digital. L’ajudem a implantar l’estratègia de màrqueting online i a implantar-la de forma eficaç i eficient. Podem ser el seu community manager externalitzat.
  • Comerç Internacional. Ajudant-lo a aprofitar el comerç internacional, inclòs el pla d’exportació i l’obtenció de l’Estatut d’Operador Econòmic Autoritzat OEA en simplificacions duaneres i/o seguretat.
  • Consultoria ISO per aconseguir el certificat ISO, auditoria ISO i outsourcing ISO pel manteniment del seu sistema de gestió certificat. Treballem amb la norma que necessiti: ISO 9001 de gestió de la qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat i salut laboral, SMETA, Memòria GRI o IQnet SR10 de Responsabilitat Social Corporativa.

Consultoria estratègica amb garantia d’èxit. Més de 15 anys d’experiència ens avalen

Desplaça cap amunt