Economia circular i ODS pel desenvolupament sostenible

L’economia circular i ODS son una alternativa que busca redefinir què és el creixement, amb èmfasis en els beneficis per tota la societat. Això implica dissociar l’activitat econòmica del consum de recursos finits i eliminar els residus del sistema des del disseny.

Integri l'Economia Circular i ODS a la seva gestió

Des d’EmasConsultors l’ajudem a implantar l’economia circular i ODS de forma fàcil i àgil, seguint la nostra metodologia:

  • Identificar prioritats, amb informació interna i dels stakeholders per decidir les accions a fer. Pot estar vinculat amb la identificació de les necessitats i expectatives al certificat ISO 14001.
  • Establir les accions de millora, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances.
  • Aplicar les solucions per l’aprofitament de recursos i la reducció de les matèries primeres disponibles i econòmicament viables, vinculades en aspectes com l’aigua, residus, energia o nous materials. Per això farem servir catàlegs de solucions como el  “Catàleg de solucions tecnològiques” o el “Catàleg de solucions a Catalunya“. Amb el nostre servei d’outsourcing ISO l’ajudem a establir les accions i les solucions a aplicar.
  • Formació In Company al personal i directius sobre els principis de l’economia circular i l’ecodisseny. Fem un programa a mida de les seves necessitats.
  • Declaració de verificació, que les esmentades accions i assoliments compleixen amb els principis de l’economia circular. Pot estar vinculat amb una Declaració Ambiental de Producte, Certificat ISO 14001 o un certificat de Responsabilitat Social. Vinculat amb l’economia circular l’ajudem a aconseguir el certificat ISO 14006 d’ecodisseny.
  • Certificació del sistema de gestió segons la norma “BS-8001” o l’ “estratègia d’economia circular” per facilitar la millora continua dels aspectes a abordar, permetent així emprendre el camí i determinar a quins principis internacionals d’economia ambiental es contribueix. El podem ajudar a aconseguir el certificat ISO que necessiti.

Demani’ns sense compromís, un pressupost a mida de les seves necessitats.

 
Desplaça cap amunt