Externalitzi la Gestió de les xarxes socials

El servei de gestor de xarxes socials implica una planificació, implantació i seguiment de les xarxes socials. De forma concreta, implica:

 

  • Planificació de l’activitat a les xarxes socials. Acordarem amb vostè la planificació de les xarxes socials sobre les que treballarem (instagram, twitter, linkedin, facebook, web corporativa, blog, facebook), tenint el compte els seus valors, així com les necessitats i expectatives tant del mercat com dels grups d’interès amb els que està vinculat.
  • Gestió de les xarxes socials
  • Seguiment de la Reputació online. És important seguir el que es diu del seu negoci a través de les xarxes socials. Un feed back amb els clients, permet detectar oportunitats, reclamacions i expectatives. Ajuda a que els clients puguin estar satisfets i fidels.
Scroll to Top