Gestor de xarxes socials

Les xarxes socials son l’eina per comunicar i explicar la proposició de valor que volem aportar, d’acord amb la política del sistema de gestió, tant pel que fa al seu certificat ISO 9001 de qualitat, certificació ISO 14001 de gestió ambiental, seguretat i salut laboral ISO 45001 o Responsabilitat Social.

Externalitzi la Gestió de les xarxes socials

El servei de la nostra consultoria estratègica com a gestor extern de les xarxes socials implica una planificació, implantació i seguiment de les xarxes socials. De forma concreta, implica:

  • Planificació de l’activitat a les xarxes. Vinculat tant amb la web com al ecommerce, acordarem amb vostè la planificació de les xarxes socials sobre les que treballarem (instagram, twitter, linkedin, facebook, web corporativa, blog, facebook), tenint el compte els seus valors, així com les necessitats i expectatives tant del mercat com dels grups d’interès amb els que està vinculat.
  • Gestió de les xarxes socials. Treballem amb les que li aportin més valor:  Linkedin, web corporativa (en el que cas que el client siguin empreses) o Instagram, web corporativa, Facebook, … quan les campanyes van dirigides a clients finals. Així podem garantir que aconseguim leads que es convertiran en vendes.
  • Seguiment de la Reputació online. És important seguir el que es diu del seu negoci a través de les xarxes. Un feed back amb els clients, permet detectar oportunitats, reclamacions i expectatives. Ajuda a que els clients puguin estar satisfets i fidels.

Outsourcing marqueting digital

Garantim l’èxit a la gestió de les xarxes, per això assegurem el seu èxit, aplicant la nostra metodologia que implica:

  • Establir prioritats. Implica escollir sobre les que treballem, tenint en compte els nostres clients i parts interessades
  • Planificar les campanyes i accions a fer vinculades amb el pla de marketing, amb l’objectiu que tots els canals online siguin eficients i eficaces.
  • Anàlisi de resultats obtinguts per aportar millores a les futures campanyes.
Desplaça cap amunt