Skip to content

Certificat Responsabilitat Social Empresarial

EmasConsultors l’ajuda amb la Responsabilitat Social

Com a consultors amb més de 15 anys d’experiència en consultoria d’èxit, garantim el millor certificat Responsabilitat Social Corporativa a partir de:

  • Sistema de gestió de la Responsabilitat Social personalitzats 100%a les necessitats de cada client i les seves necessitats. Dissenyem nous processos amb els seus indicadors. Millorem les operatives existents o implantem les que procedeixin.
  • Capacitem al personal implicat a desenvolupar noves habilitatsa través de les iniciatives de Responsabilitat Social Corporativa, per exemple a organitzar events.
  • Millora continua, a partir del cicle PDCA i el seguiment dels indicadors o KPI’s que faciliten la gestió de la Responsabilitat Social, d’acord amb els principis de la ISO 26000.
  • Elaborem la memòria de Responsabilitat Social, d’acord amb GRIForética.
  • Certificat SR10 IQNet integrable amb altres sistemes com ara ISO 9001ISO 14001ISO 45001.

Què aporta el Certificat Responsabilitat Social?

  • Reputació. Ajudar a les comunitats locals i/o al món en general, crea la impressió que l’empresa és financerament viable.
  • Millora l’ambient de treball. L’ambient de treball serà millor i el personal estarà més motivat. Fàcilment estarà més compromès amb l’organització si existeixen bones iniciatives de Responsabilitat Social.
  • Augment de la productivitat. La Responsabilitat Social facilita la contractació de talent així com gràcies a un bon entorn de treball, permet al personal sentir-se millor. El personal està més motivat,per tant és més productiu.
  • Millora la comunicació i el màrqueting. Amb les iniciatives de Responsabilitat Social, obté publicitat gratuïta. Fa més efectiu el màrqueting.
  • Augment de clients: Tenir una iniciativa efectiva de Responsabilitat Social el diferencia dels seus competidors i, per tant pot atraure a més clients.

Links relacionats amb la Responsabilitat Social Corporativa