Què aporten les auditories SMETA?

Passar les auditories SMETA de comerç ètic i Responsabilitat Social de 2 i 4 pilars li aporta:

 • Augmentar les vendes. En obtenir el reconeixement SMETA del SEDEX, de comerç ètic i Responsabilitat Social, facilitarà que el seu client li tracti com a client preferent i per tant, l’ajudarà a vendre més, d’acord amb el pla de màrqueting.
 • Millora la reputació. SMETA de 2 i 4 pilars l’ajudarà a comunicar tant als clients com a proveïdors o l’entorn social el seu compromís amb el comerç ètic i la i la responsabilitat social.
 • Facilita la millora continua vinculada amb l’ètica i responsabilitat social. Les auditories SMETA l’ajudaran a detectar accions i oportunitats de millora vinculades amb el comerç ètic i responsabilitat social.

Com l'ajudem amb l'auditoria SMETA?

Com a consultors en responsabilitat social, el podem ajudar amb els nostres serveis:

 • Auditoria SMETA. L’ajudem a preparar-se per passar les auditories SMETA  de 2 o 4 pilars. Per aconseguir-ho, l’ajudem a :
  • Donar-se d’alta al SEDEX i respondre el qüestionari SMETA. L’ajudem a escollir la certificadora més apropiada per a vostè.
  • Implantar els procediments SMETA, integrant-los al seu sistema de gestió. Sabem integrar els requisits SMETA al seu certificat ISO 9001 de qualitat, certificat ISO 14001 de gestió ambiental o certificat ISO 45001 de seguretat i salut laboral.
  • Implantar els requisits SMETA que no es troben implantats, de forma fàcil i àgil a través del nostre mètode, basat en Microsoft 365.
  • Auditoria interna, prèvia a l’auditoria de la certificadora. Gràcies a ella podem assegurar que estarà preparat per aconseguir passar l’auditoria.
  • Acompanyament durant la certificació SMETA per part d’una certificadora. Recomanem planificar auditories SMETA anuals o bianuals.
 • Manteniment SMETA. D’aquesta forma li assegurem que sempre estigui preparat per certificar-se d’acord amb els requisits SMETA. Mantindrà la reputació i prestigi davant dels seus clients. Inclou la realització d’una auditoria interna.
Desplaça cap amunt