Pla d’igualtat

Pla d'Igualtat d'oportunitats

A partir del mes de març del 2022 arrel del Real Decreto 901/2020, les empreses de més de 50 treballadors estan obligades a crear i implantar un pla d’igualtat d’oportunitats. Aquest fet implica que les empreses hauran de tenir un pla d’igualtat. Aquests plans, es traduiran en nous requisits, procediments i protocols que caldrà complir.

Requisits que tindrà que complir la seva empresa per poder implantar el Plan d'igualtat

A continuació, resumim alguns dels requisits que hem de destacar en relació a la implantació d’un pla d’igualtat a la teva empresa. 

 • Establir una Comissió responsable de la gestió i el manteniment del pla d’igualtat. 
 • Definir els objectius del pla d’igualtat i les fites a aconseguir. 
 • Mantenir un registre salarial de tota la plantilla. Això implicarà agrupar els salaris del personal per sexe i grups socials. 
 • Elaborar auditoria en relació amb els registres salarials, amb la finalitat de detectar possibles desigualtats a dades a esmenar. 
 • Desenvolupament d’un protocol d’assetjament laboral amb caràcter sexual i/o discriminació per raó de sexe, fomentar la contractació de personal sense biaixos de gènere, conciliació de la vida laboral i familiar, entre altres. 
 • Formació de treballadors i directius en matèria d’igualtat amb la finalitat de fomentar la cultura de la igualtat a l’empresa. 

Quins beneficis té per empresaris i treballadors tenir un Pla d'Igualtat? 

Son vàries les avantatges que ofereix aquest Pla, tant per l’empresa com per empresaris i treballadors: 
 
 • Garanteix la igualtat de gènere. Implica la millora la seva relació, ambient i clima laboral dins de l’empresa. Ajuda a tenir un bon clima laboral.
 • Contribueix a la conciliació de la vida laboral u familiar, pels dos sexes. 
 • Garantia de compliment dels requisits normatius i legislatius.
 • Establir mesures efectives contra els problemes de discriminació per gènere o d’assetjament sexual. 
 • Projecta una imatge de marca més responsable i adaptada a l’actualitat. 
També pot implicar altres avantatges en matèria de: 
 1. Accés a concursos públics, en tractar-se d’un requisit obligatori o que puntua
 2. Obtenció del distintiu DIE “Igualtat a l’Empresa”
 
 
Plan de igualdad

El plan igualdad puede estar directamente relacionado con la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa. 

Pide información a cerca de la implantación del plan para tu empresa a través de nuestro formulario. 

Desplaça cap amunt