Memòria Global Reporting Initiative

Consultoria memòria Global Reporting Initiative - GRI

La memòria Global Reporting Initiative o GRI de responsabilitat social es basa en les normes GRI. Ajuden a informar a les empreses, i parts interessades, inclosos els inversors, els responsables de la formulació de polítiques, els mercats de capitals i la societat civil. Les normes GRI ajuden a les empreses a comprendre i informar sobre sus impactes a l’economia, el medi ambient i les persones d’una forma comparable i creïble, augmentant així la transparència sobre la seva contribució al desenvolupament sostenible.

L’ajudem a redactar la memòria Global Reporting Initiative o GRI. Per fer-ho, seguim els passos següents:

  • Diagnòstic de Responsabilitat Social. Anàlisis de la vinculació de l’organització amb la Responsabilitat Social. D’aquesta forma, després podrem escollir els indicadors que millor descriuen la Responsabilitat Social.
  • Escollir indicadors que millor descriuen a l’empresa, de totes les opcions d’indicadors que aporta GRI ja que les normes estan dissenyades com un conjunt modular fàcil d’usar, que ofereix una imatge inclusiva dels temes materials d’una organització, els seus impactes relacionats i com es gestionen. Integrarem els indicadors al seu quadre de comandament.
  • Establir objectius i accions de millora vinculades amb la Responsabilitat Social. Poden estar vinculades amb el seu certificat ISO.
  • Redactar la memòria GRI, tenint en compte els resultats obtinguts i indicadors escollits. Si procedeix, també el podem ajudar a maquetar la memòria.
  • Suport a la verificació de la memòria per una certificadora externa.
  • Suport a la comunicació i difusió de la memòria GRI, incloses les xarxes socials, d’acord amb el seu pla de màrqueting.

Estàndards GRI

Les normes de Global Reporting Initiative o GRI s’estructuren en les següents sèries:

  • 100. Estàndards Universals (Universal Standards). Està composta per tres normes aplicables a qualsevol organització que prepari un informe de sostenibilitat. Orienten sobre l’ús de les normes, la informació contextual d’interès de l’organització i com es gestionen els seus temes materials.
  • 200. Estàndards econòmics (Economic Standards). Inclou les normes temàtiques que informen dels impactes materials d’una organització en quant a temes econòmics.
  • 300. Normes ambientals (Environmental Standards). Estàndards temàtics que informen dels impactes materials d’una organització en quant a temes ambientals.
  • 400. Estàndards socials. La sèrie 400 de les normes GRI està composta per les normes temàtiques que informen dels impactes materials d’una organització en quant a temes socials, com el treball, diversitat i igualtat d’oportunitats, treball infantil, etc…

Trobarà més informació sobre les normes GRI a aquest article.

Desplaça cap amunt