Ecovadis

Què és Ecovadis?

L’auditoria EcoVadis és una qualificació de sostenibilitat d’empreses a través del portal web ecovadis.com. Abarca una àmplia gama de sistemes de gestió no financers que inclouen els impactes ambientals, pràctiques laborals i drets humans, ètica i compres sostenibles. Cada empresa s’avalua sobre els aspectes materials corresponents a la mida, ubicació i sector de l’empresa.

Aquests criteris es basen en els estàndards de sostenibilitat internacionals com ara els ODS o Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, les convencions de l’Organització Internacional del Treball (OIT), les normes sobre las memòries de responsabilitat social GRI, la norma IQNet SR10 o la ISO 26000, la fulla de ruta CERES i els Principis Directors sobre Empreses i Drets Humans de l’ONU, també coneguts com el Marco Ruggie.

Què aporta l'auditoria Ecovadis?

Aconseguir la qualificació de sostenibilitat, amb una auditoria Ecovadis, l’aportarà:

  • Facilitar les vendes i la reputació, en aconseguir una qualificació de sostenibilitat per a tot tipus d’empreses (grans o petites, públiques o privades).
  • Compartir el seu compromís cap a la sostenibilitat i ajuda a gestionar els seus grups d’interès. L’empresa avaluada pot veure com es compara la seva puntuació amb els valors del seu sector. D’aquesta forma, facilita el compromís amb la Responsabilitat Social així com la millora per aconseguir la millor pràctica global.
  • Ajuda a implantar decisions de compra més sostenibles. També incentiva als seus associats comercials a alinear-se amb les seves pràctiques de sostenibilitat.
  • Fomenta la transparència i redueix riscos per les empreses. Implica incidir positivament als entorns i impulsant la innovació.
  • Fomenta la sostenibilitat dels proveïdors, aprofitant la influencia de la despesa per impulsar als socis comercials més enllà del simple compliment.

Com el podem ajudar?

Com a consultoria en Responsabilitat Social el podem ajudar a aconseguir la màxima puntuació a l’auditoria Ecovadis. Implica:

  • Recopilar la informació disponible a l’empresa vinculada amb la Responsabilitat Social. Li donem valor a les activitats i accions que fa.
  • Respondre el qüestionari d’avaluació basat en proves. Aquesta avaluació proporciona puntuacions entre zero i cent (0-100) i medalles  (bronze, plata, or i platinium) quan procedeixi.
  • Elaborar els procediments per establir la sistemàtica seguida per complir amb els requisits Ecovadis.
  • Elaborar un pla d’acció, amb les accions i objectius vinculats amb la Responsabilitat Social, tenint en compte les orientacions pot veure com es compara la seva puntuació amb els valors del seu sector. D’aquesta forma, facilita el compromís amb la Responsabilitat Social així com la millora per aconseguir la millor pràctica global.
  • Elaborar la memòria de responsabilitat social, basada en els requisits de Global Reporting Initiative o memòria GRI.
Gràcies a la nostra metodologia basada en Microsoft 365, garantim l’èxit de l’avaluació Ecovadis.
Desplaça cap amunt