Amb EmasConsultors, el millor certificat ISO 9001

Com a consultors ISO 9001 amb més de 15 anys d’experiència en consultoria ISO per aconseguir, mantenir i auditar el certificat ISO 9001 dels nostres clients. Garantim el millor certificat ISO 9001 a partir de:

 • Sistema de gestió ISO 9001 personalitzats 100% a les necessitats de cada client i les seves necessitats. Dissenyem nous processos amb els seus indicadors. Millorem les operatives existents o implantem les que escaiguin.
 • Gestiona i controla els processos, definint els seus processos (com ara comercial, compres, producció, formació, etc.) i la seva interacció amb les altres activitats.  Ajuda a garantir la qualitat del servei o producte a partir d’una relació i control amb els proveïdors.
 • Millora Continua, a partir del cicle PDCA i el seguiment dels processos, a través de indicadors o KPI’s dissenyats com a quadre de comandament que faciliti la gestió de l’empresa.
 • Certificat ISO 9001 integrable amb altres sistemes basats amb la millora continua com ara ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat i salut, IQNet SR10 o ISO 22000.

Treballem amb totes les certificadores acreditades de prestigi.

Què aporta el certificat ISO 9001 de qualitat?

 • Augmenta la rendibilitat en optimitzar i millorar l’eficiència i eficàcia a l’execució dels processos així com la reducció de costos de la no qualitat
 • Augmenta la satisfacció dels clients en estar enfocats cap al client, garantir el compliment dels requisits dels clients i tenir una sistemàtica per mesurar la  seva satisfacció.
 • Milloren les vendes perquè s’aconsegueix una diferenciació positiva davant dels competidors en oferir més garanties de qualitat o aconseguint més puntuació en adjudicacions i concursos públics
 • Millora la reputació i imatge empresarial davant dels consumidors, usuaris i proveïdors.

Normes relacionades amb Gestió de Qualitat

 • ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat.
 • ISO 9004 Gestió per l’èxit sostingut. Enfoc de gestió de la qualitat.
 • UNE 66177 Guia per la integració dels sistemes de gestió.
 • UNE 66178 Guia per la gestió del procés de millora continua.
 • UNE 66183 Gestió de la qualitat. Processos controlats externament.
 • UNE 66915 Gestió de la qualitat. Directrius per la formació.
 • UNE 66916 Directrius per la gestió de la qualitat als projectes.
 • UNE 66925 IN Directrius per la documentació de sistemes de gestió de la qualitat.
 • ISO 19011 Directrius per l’auditoria dels sistemes de gestió de la qualitat i/o ambiental.
 • UNE 66175 Guia per la implantació de sistemes d’indicadors.
 • ISO 14001 – Sistemes de Gestió Ambiental.
 • ISO 45001 . Sistemes de Seguretat i Salud.

Serveis de consultoria ISO relacionats

 • Auditoria ISO. Auditoria interna amb auditors ISO sènior experts qualificats.
 • Formació. Cursos a mida de les seves necessitats
 • Outsourcing ISO pel manteniment del seu certificat ISO 9001, optimitzant costos i millorant el sistema.