Pla de contingencies

Què és un pla de contingències empresarial?

El pla de contingències recull els plans d’acció a seguir per donar resposta a esdeveniments futurs que podrien afectar o no una empresa en el futur. La major part de les vegades es tracta de contingències negatives que afecta a tota o determinades àrees de la companyia.

El Pla de contingència ajuda a mantenir la reputació d’una empresa o fins i tot la seva continuïtat de negoci. No obstant això, hi ha plans de contingència positius, com ara què fer si l’organització rep una quantitat inesperada de diners o altres recursos.

La planificació de contingències és un complement important al pla de negoci. De vegades, els canvis inesperats i els riscos de les empreses. Com més es prepari un gestor per a aquests riscos, més eficaç serà el seu projecte. La planificació de contingències s’aplica a qualsevol empresa.

Com elaborar un pla de contingència

Per fer un bon pla de contingència cal seguir els passos següents:

  • Identificar i prioritzar els recursos crítics. A partir d’investigacions i entrevistes enumera els seus recursos crucials, com ara equips, eines, instal·lacions, etc., i prioritza aquesta llista de més important a menys important.
  • Identificar riscos i situacions inesperades, tant negatius com positius. Pot implicar fer un pla de gestió de riscos que cobreixi tot allò relacionat amb la identificació, l’avaluació, l’evitació i la mitigació de riscos.
  • Detectar les vulnarabilitats a partir dels riscos detectats. Implica reunions, i entrevistes amb els equips, executius i parts interessades per obtenir una imatge completa de quins esdeveniments podrien comprometre els vostres recursos; contractar un consultor extern, si cal.
  • Elaboració del pla de contingència per a cada risc identificat, començant pel que és més crític per al seu negoci. El Pla ha de tenir els passos necessaris per reprendre les operacions comercials normals, pensant en les comunicacions, les responsabilitats de les persones, els terminis, etc.
  • Implantar el Pla per assegurar que tothom de l’organització el conegui i pugui consultar fàcilment el seu contingut. Un pla de contingència, no és efectiu si no s’ha comunicat correctament. Pot implicar fer cursos de formació al personal implicat.
  • Quadre de comandament amb els indicadors o KPI crítics per fer el seguiment del pla de contingència.  El quadre de comandament pot ajudar a detectar problemes i resoldre’ls per assegurar-vos que el vostre pla de contingència sigui un èxit. El que, tenint en compte que és el seu pla B, és equivalent.
  • Revisar i mantenir el pla per reflectir els canvis en l’organització. A mesura que els nous empleats, tecnologies i recursos entren en el quadre, el pla de contingència s’ha d’actualitzar per gestionar-los.
Desplaça cap amunt