Model de Negoci i Business Canvas

Model de Negoci i Business Canvas

El model de negoci defineix  la manera en que una empresa crea i captura valor pel client. Aquest procés és previ al pla de negoci i ajuda a definir les diferents parts que donen sentit a l’empresa. El Model de Negoci permet avaluar la viabilitat i rendibilitat d’una empresa, que ja existeix, o una de nova.

Business Model Canvas, què és?

L’eina més coneguda per construir un model de negoci és el Business Model Canvas d’Alex Osterwalder. Sobretot es fa servir per crear nous models de negoci o innovar en models existents. Fer servir el Business Model Canvas assegura que el teu model de negoci inclogui totes les parts rellevants, té un sentit en el mercat i és capaç de generar beneficis.

 

modelo de negocio business model canvas
Puedes descargar la plantilla oficial del Business Model Canvas aquí.

Elements clau al model de negoci

Hi ha 9 elements clau per fer un model de negoci que tingui sentit, assegurant la satisfacció del client i beneficis de l’empresa. Cada un d’aquests estan mútuament relacionats, i es poden entendre com explicar una història d’un problema inicial amb una solució final. Naturalment, els elements exposats aquí son una guia i cada empresa els adapta a la seva conveniència.

Els elements clau d’un Business Model son els següents:

  1. Necessitat del client.  Quina és la situació del client potencial? Quin és el seu problema? Quina necessitat vol cobrir? Quines son les seves preferències?
  2. Proposta de valor. Quina necessitat cobrim? Quin valor creem pel client? Quin és el nostre punt diferenciador?
  3. Experiència de l’usuari. Quin és el “customer journey” del client? Com es senten a cada moment?
  4. Canals de distribució. Com coneixen, compren i avaluen els serveis / productes?
  5. Activitats principals. Quin tipus d’activitats es necessiten per crear valor i beneficis?
  6. Recursos necessaris. Quins recursos es necessiten per que l’empresa funcioni? (intel·lectuals, físics, humans, etc.)
  7. Revenue Stream (Fluxos d’ingressos). Com ingressarà l’empresa, quins seran els “stream revenues”?
  8. Estructura de costos. Com s’estructuren els costos? Quins son costos fixos i quins variables?
  9. Socis. Quin tipus d’entitats poden contribuir a l’empresa?

Exemple de model

Alex Osterwalder, el creador de Business Model Canvas, explica com entendre el model de negoci a un vídeo molt entenedor de 7 minuts.

Desplaça cap amunt