L’objectiu de Lean Six Sigma és eliminar tots els aspectes que impedeixen o dificulten que el producte no compleixi amb els requeriments del client, reduint al màxim els seus defectes a l’entrega final. Entenent defecte qualsevol esdeveniment amb el que el producte o servei no aconsegueixi complir amb els requisits del client.

Fases del mètode Lean

La metodologia Six Sigma té cinc fases:

 1. Definir l’objectiu del projecte i requeriments del client. Implica determinar els processos implicats, així com possibles incidències que s’hagin detectat prèviament.
 2. Mesurar les variables clau o KPI del procés, per determinar el seu rendiment actual. Valorar incloure els KPI al quadre de comandament o al certificat ISO 9001.
 3. Analitzar i determinar les causes arrel de la variació. Farem servir la filosofia Lean para eliminar desaprofitaments, identificant punts crítics i colls d’ampolla a un cronograma d’activitats.
 4. Millorar el procés eliminant les causes arrel. Per aconseguir-ho es pot establir objectius o accions de millora, que es puguin incloure al seu pla de negocicertificat ISO.
 5. Controlar el rendiment dels futurs processos.

Què busca el Lean Six Sigma?

Per aconseguir la millora dels processos, Lean Six Sigma, tracta d’eliminar:

 • Defectes. Un defecte és un producte que es declara no apte per l’ús. Requereix que el producte es tiri o torni a processar, amb un cost de temps i diners a l’empresa. Alguns exemples, poden ser ratllades durant la producció del producte i un muntatge incorrecte d’un producte a causa d’instruccions poc clares.
 • Sobre-producció. Fa referència a productes fabricats en excés o abans que sigui necessari. Alguns dels exemples, són la creació d’informes innecessaris així com la sobreproducció d’un producte, abans que un client ho demani.
 • Esperes. Implica retards a les etapes del procés i es divideix en dues categories diferents: espera de material i equips, així com equips inactius. Alguns exemples inclouen esperar la autorització d’un superior, esperar la resposta d’un correu electrònic, esperar l’entrega de material i l’equip lent o defectuós.
 • Talent no fet servir. Fa referència al malbaratament de potencial humà i habilitat. La causa principal és quan la direcció està segregada dels treballadors. Quan passa, el personal no pot aportar comentaris ni recomanacions als directius per millorar el procés i la producció sofreix. Alguns exemples inclouen els empleats poc preparats, la manca d’incentius per als empleats i la col·locació dels empleats en llocs de treball o llocs que no utilitzen tots els seus coneixements o habilitats.
 • Transports innecessaris o excessius de materials, productes, persones, equips i eines. El transport no afegeix valor al producte i pot provocar danys i defectes del producte. Alguns exemples inclouen el trasllat de productes entre diferents àrees funcionals i l’enviament de l’inventari excés d’existències a un magatzem de sortida.
 • Inventari. Fa referencia a un excés de productes i materials que no estan processats. És un problema perquè el producte pot quedar obsolet abans que el client ho requereixi, emmagatzemar l’inventari costa temps i diners a l’empresa. A més, la possibilitat de danys i defectes augmenta amb el temps. Alguns exemples inclouen productes acabats en excés, productes acabats que no es poden vendre i màquines trencades o en desús a la planta de fabricació.
 • Mobilitat innecessària de la gent. El moviment excessiu fa perdre el temps i augmenta la possibilitat de lesions. Alguns exemples son caminar per agafar eines o per les diferents parts de la planta de fabricació per acabar les diferents tasques.
 • Extraprocessament i inventari. Implica fer més treball del que es requereix o necessari per completar una tasca. Com a exemple, estaria la introducció doble de dades, passos innecessaris a la producció, personalització innecessària, del producte i ús d’equips de més precisió de la necessària.
Desplaça cap amunt