Normes ISO de sistemes de gestió

Per què les normes ISO?

El món cada vegada és més global i hi les empreses es relacionen entre elles. Per això és important disposar de normes que unifiquin els criteris. A nivell de sistemes de gestió, podem trobar normes vinculades amb la “gestió de la qualitat”, “gestió ambiental”, “seguretat i salut laboral”, “seguretat alimentària”, “responsabilitat social” i “comerç internacional” .

La major part de les normes son normes internacionals, fetes a través de l’organisme ISO.

Consultoria ISO

Des d’EmasConsultors, i vinculat amb les normes ISO, li oferim els següents serveis de consultoria ISO:

  • Certificació ISO útil i àgil integrat amb l’estratègia i el pla de negoci. Fem servir la nostra metodologia Gesttic “sense papers”, basada en Microsoft 365
  • Auditoria ISO interna amb auditors sènior amb més de 15 anys d’experiència. Sabem fer les auditories integrades de qualitat, seguretat i mediambient.
  • Outsourcing ISO assumint el manteniment ISO i les tasques de de Responsable del certificat ISO.
  • Formació ISO, a mida de les seves necessitats “In Company”, “Online” o “Mixta”.
  • Consultors estratègics per elaborar el seu pla de negoci, pla de màrqueting i pla estratègic.

Consultoria ISO amb garantia d’èxit. Més de 15 anys d’experiència ens avalen.

Normes ISO per sistemes de gestió

Els sistemes de gestió estan pensats per ajudar a la gestió de processos. Té com a finalitat la millora continua. Les principals normes ISO per Sistemes de Gestió son:

  • Qualitat:  ISO 9001 de gestió de la qualitat, ISO 9004, ISO IEC 17025, Sistemes Integrats de Gestió.
  • Medi ambientISO 14001 de gestió ambiental, ISO 50001 d’eficiència energètica.
  • Riscos i seguretatISO 45001 de seguretat i salut laboral, ISO 22000 de seguretat alimentària, ISO 22301 sobre el pla de continuïtat del negoci, ISO 27001 de seguretat de la informació, ISO 28000 de seguretat a la cadena de subministre, ISO 31000 de gestió del risc, ISO 39001 de Seguretat Vial, ISO 19600 de Corporate Compliance.
  • Responsabilitat SocialSR10 IQNet, SA 8000, ISO 26000de Responsabilitat Social Corporativa
Desplaça cap amunt