Per què les normes ISO?

El món cada vegada és més global i hi les empreses es relacionen entre elles. Per això és important disposar de normes que unifiquin els criteris. A nivell de sistemes de gestió, podem trobar normes vinculades amb la “gestió de la qualitat”, “gestió ambiental”, “seguretat i salut laboral”, “seguretat alimentària”, “responsabilitat social” i “comerç internacional” .

La major part de les normes son normes internacionals, fetes a través de l’organisme ISO.

Consultoria ISO

Des d’EmasConsultors, i vinculat amb les normes ISO, li oferim els següents serveis de consultoria ISO:

  • Certificació ISO útil i àgil integrat amb l’estratègia i el pla de negoci.
  • Auditoria ISO interna amb auditors sènior amb més de 15 anys d’experiència.
  • Outsourcing ISO assumint el manteniment ISO i les tasques de de Responsable del certificat ISO.
  • Formació ISO, a mida de les seves necessitats “In Company”, “Online” o “Mixta”.
  • Consultors estratègics per elaborar el seu pla de negoci, pla de màrqueting i pla estratègic.

Consultoria ISO amb garantia d’èxit. Més de 15 anys d’experiència ens avalen.

Normes ISO per sistemes de gestió

Els sistemes de gestió estan pensats per ajudar a la gestió de processos. Té com a finalitat la millora continua. Les principals normes ISO per Sistemes de Gestió son:

Scroll to Top