Questionari EcoVadis

El qüestionari EcoVadis és una eina dissenyada per a avaluar la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa (RSC) de les empreses. Aquest qüestionari és part del servei de qualificació de EcoVadis. Una plataforma reconeguda globalment que proporciona avaluacions detallades sobre les pràctiques sostenibles de les organitzacions. A continuació, es detallen els components clau del qüestionari, el procés de valoració, els resultats obtinguts i la periodicitat de la seva realització.

Què inclou el qüestionari EcoVadis?​

El qüestionari EcoVadis abasta quatre àrees principals de sostenibilitat:

  • Medi ambient: Preguntes sobre la gestió ambiental, les polítiques de reducció d’emissions, l’ús eficient de recursos i l’adopció de pràctiques sostenibles en la cadena de subministrament.
  • Pràctiques Laborals i Drets Humans: Avaluació de les condicions laborals, la igualtat d’oportunitats, la salut i seguretat en el treball, i el respecte als drets humans en totes les operacions.
  • Ètica: Avaluació de la integritat empresarial, les polítiques anticorrupció, i les pràctiques de transparència i ètica en les relacions comercials.
  • Compres Sostenibles: Anàlisi de les polítiques d’adquisicions sostenibles, incloent-hi la selecció de proveïdors responsables i la integració de criteris de sostenibilitat en el procés de compra.

Com es valora?

La valoració del qüestionari EcoVadis es realitza a través d’un sistema de puntuació que va de 0 a 100. Cada àrea d’avaluació té un pes específic. Les respostes són analitzades en funció de la documentació i les evidències proporcionades per l’empresa. Els criteris de valoració inclouen l’exhaustivitat de les polítiques, la implementació de pràctiques sostenibles i els resultats obtinguts. La puntuació final s’acompanya d’un informe detallat que destaca les fortaleses i àrees de millora de l’empresa.

Resultats del qüestionari

Els resultats del qüestionari EcoVadis es presenten en forma d’una puntuació general i una classificació de medalles: Bronze, Plata, Or i Platí. Aquestes classificacions ajuden les empreses a entendre la seva posició relativa en termes de sostenibilitat i a comunicar el seu acompliment a les seves parts interessades. A més de l’informe, les empreses reben recomanacions pràctiques per a millorar les seves pràctiques de sostenibilitat.

Cada quant temps s'ha de fer?

L’avaluació EcoVadis es realitza generalment cada any. Aquesta periodicitat permet a les empreses mantenir actualitzada la seva avaluació de sostenibilitat, reflectir els avanços realitzats i respondre als canvis en les regulacions i expectatives del mercat. L’avaluació anual també facilita la integració contínua de les millors pràctiques de sostenibilitat en les operacions empresarials i assegura que les empreses romanguin competitives i compromeses amb la responsabilitat social i ambiental.

Desplaça cap amunt