Skip to content

Auditoria ISO 45001 de seguretat i salut laboral

Per què contractar una auditoria ISO 45001?

Contracti’ns l’auditoria ISO 45001 interna, l’ajudarem a:

 • Integrar la gestió de la seguretat i salut al treballal certificat ISO 9001certificat ISO 14001, així com als processos generals i estratègics de l’empresa.
 • Millora continua(PDCA) de la seguretat i salut. Ajudem a fer llocs de treball més segurs i saludables, eliminant els perills i minimitzant els riscos amb mesures de prevenció eficaces, aprofitant les oportunitats i millorant la gestió de la seguretat i salut en el treball.
 • Ajuda a integrar l’estratègia del negociamb l’anàlisi del context i la gestió del risc. Ajudem a reforçar el compromís de la direcció al lideratge del Sistema de Gestió de  la Seguretat i Salut al Treball.

Què aporta una auditoria ISO 45001 d’EmasConsultors

Una auditoria ISO 45001 interna d’EmasConsultors, li aporta:

 • Millora l’alineament de la seguretat i salut laboral amb la seva estratègia i pla de negocigràcies a l’enfoc de l’auditoria, les observacions i oportunitats de millora que fem constar a l’Informe d’Auditoria.
 • Sabem fer l’auditoria ISO 45001integrada amb les normes habituals ISO 9001, ISO 14001 i altres normes ISO.
 • Millorar els índexs de seguretat i salut. Ajuda a disminuir els índexs de lesions, malalties i morts relacionades amb el treball, reduint els riscos i millorant les condicions laborals dels treballadors, gràcies a la gestió de la SST.
 • Fomentar una cultura preventivaa través de la integració del sistema de prevenció de riscos laborals (exigit per llei) i la motivació i el compromís dels treballadors a través de la consulta i la participació.
 • Transmet confiança. L’auditoria ISO 45001d’EmasConsultors ajuda a la comunicació entre les parts interessades, millorar el control dels riscos, processos i activitats per evitar accidents i costos associats així com optimitzar les mesures de prevenció per la gestió dels riscos de seguretat i salut laboral.

Links vinculats amb la seguretat i salut laboral

 • Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social– Govern d’Espanya.
 • INSHT. Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball.
 • ASPB– Agència de Salut Pública de Barcelona
 • Boletín de Estadísticas Laborales– BEL
 • EU OSHA– Agencia Europea per la Seguretat i Salut Laboral
 • OSHA– Administració de Seguretat i Salut Ocupacional dels EEUU.
 • ILO– Organització Internacional del Treball (OIT)
 • OMS– Organització Mundial de la Salut.
 • EISOSH– European Information System for Occupational Safety and Health.
 • WHO– OMS. Informació tècnica sobre salud, publicacions, enllaços…
 • Safetyonline– Recursos sobre seguretat per la industria, guia del comprador, productes, software, publicacions, etc…
 • Accidentes de trabajo– Estadístiques, prestacions i altres punts vinculats amb els accidents de treball.
 • Prevención Integral– Portal sobre prevenció de riscos laborals.
 • Fremap– Mútua col·laboradora en prevenció de riscos laborals.
 • AMAT– Asociació de Mútues d’Accidents de Treball.
 • APA– Associació per la Prevenció d’Accidents.