Què ens aporta el certificat ISO 14001?

Destaquem que el certificat ISO 14001 de gestió ambiental aporta:

 • Millora la reputació i imatge de l’empresa en mantenir i demostrar un bon comportament ambiental davant dels clients, proveïdors i la societat en general.
 • Avantatge competitiva davant dels clients. La gestió ambiental i el certificat ISO 14001 son una diferenciació positiva davant dels competidors que ens ajuda a vendre. Pot ajudar a aconseguir contractació pública.
 • Reducció de costos en optimitzar el consumo de recursos i millorar l’eficiència de les operatives en el seu cost ambiental.
 • Reducció del risc ambiental fruit del compliment de tots els requisits ambientals (inclosos els legals) facilitant el compliment del Corporate Compliance i la responsabilitat ambiental.

Per tant, a EmasConsultors adaptem a les característiques de cada client els requisits de la norma ISO 14001 de gestió ambiental perquè li aporti el màxim de valor.

Amb EmasConsultors el millor certificat ISO 14001

Els consultors d’EmasConsultors amb més de 15 anys d’experiència en consultoria ISO 14001 l’ajudaran a tenir el millor certificat ISO 14001 a partir de:

 • Sistemes ISO 14001 personalitzats 100% a les seves necessitats, segons la naturalesa de les seves activitats i rellevància ambiental.
 • Millora continua garantida, seguint la metodologia PDCA. Ajudarà a la protecció ambiental d’acord amb els principis i el compromís en el desenvolupament sostenible. Sabem implicar tant als treballadors com als proveïdors.
 • Control de la gestió ambiental a través d’indicadors dissenyats pels aspectes ambiental, d’acord amb el quadre de comandament. Son la base per la millora continua ambiental.
 • Enfoc a l’Anàlisi del Cicle de Vida – ACV de forma que es redueixin els impactes ambientals negatius produïts i faciliti l’obtenció de distintius i etiquetes ambientals.
 • Certificat integrat amb altres normes basades en el cicle de millora continua segons PDCA, com ara ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001, IQNet SR 10, …
 • Certificat de prestigi. Podrà aconseguir la certificació amb qualsevol Entitat de Certificació acreditada de prestigi (AENOR, SGS, TÜV, Lloyds. Bureau Veritas, etc.).

Normes relacionades amb gestió ambiental

 • ISO 14001 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb orientació pel seu ús.
 • ISO 14004 Directrius generals sobre principis, sistemes i tècniques de recolzament.
 • ISO 14050 Gestió ambiental. Vocabulari.
 • UNE 150301 Gestió ambiental del procés de disseny i desenvolupament. Ecodisseny.
 • UNE 66177 Guia per la integració dels sistemes de gestió.
 • UNE 150011 Guia per l’avaluació dels costos ambientals interns.
 • UNE 150041 EX Anàlisis de cicle de vida simplificat.
 • UNE 150008 Anàlisi i avaluació del risc ambiental.
 • ISO 14020 Etiquetes ecològiques i declaracions ambientals.
 • ISO 14040 Gestió ambiental. Anàlisi de cicle de vida. Principis i marc de referència.
 • ISO 14044 Gestió ambiental. Anàlisi de cicle de vida. Requisits i directrius.
 • ISO 19011 Directrius per l’auditoria dels sistemes de gestió de la qualitat i/o ambiental.

Serveis de consultoria ISO relacionats

Des d’EmasConsultors prestem els següents serveis de consultoria ISO vinculats amb la ISO 14001: