Anàlisis de l’entorn competitiu

Una de les fases del pla estratègic és l’Anàlisis de l’entorn competitiu que la seva empresa pot trobar en l’entorn del seu negoci. D’aquesta forma podrem fer una proposició de valor que els nostris clients ens valorin de forma clara.

Mètode de treball per l’anàlisis de l’entorn competitiu

En fer l’Anàlisis de l’entorn competitiu fem servir eines com ara el model de les cinc forces competitives o model del nucli competitiu de Porter. Segons aquest model, la situació competitiva d’una empresa depèn de cinc variables o forces que poden determinar l’èxit del negoci i que, per tant, han de ser detalladament analitzades. Aquestes cinc forces són:

1. Amenaces de productes substitutius: Un mercat o segment no és atractiu si existeixen productes substitutius. I encara és pitjor si són més avançats tecnològicament o tenen preus més baixos. Minimitzarem aquesta amenaça millorant la diferenciació del producte. També ajudarem a reduir costos per poder fixar preus baixos.
2. Amenaces de nous competidors i que arribin al mercat amb nous recursos i capacitat per apoderar-se d’una porció del mercat. Aquesta amenaça serà menor com més barreres d’entrada al mercat i de sortida per abandonar el mercat hi hagi pels competidors que es plantegen accedir al mercat.
3. Poder de negociació dels clients per imposar condicions a les variables fonamentals de les vendes (preu, terminis de lliurament o terminis de pagament, qualitat del producte). Aquest poder serà major quan més gran sigui la capacitat dels clients per organitzar-se i poder exercir més pressió, quan un client acapari la gran majoria de les vendes, quant més productes substitutius existeixen o quant més difícil sigui la diferenciació del producte.xx
4. Poder de negociació dels proveïdors: la capacitat dels proveïdors per imposar condicions a les variables fonamentals de les compres (preu, terminis de lliurament o terminis de pagament, qualitat del producte…). També en aquest cas, el poder serà major quan més gran sigui la capacitat dels proveïdors per organitzar-se i poder exercir més pressió, o quan un proveïdor sigui imprescindible per a les compres de l’empresa.x
5. Grau de rivalitat dels competidors. És més difícil competir en un mercat on els competidors estiguin ben posicionats o siguin nombrosos. Implicarà guerres de preus, campanyes publicitàries agressives, promocions i entrada de nous productes. Sovint es considera que les 4 forces anterior determinen el grau de rivalitat interna del mercat (per això es situa al centre a la gràfica de la dreta)
Desplaça cap amunt