Auditoria ISO 14001

Per què contractar l'auditoria interna ISO 14001?

Contractar a EmasConsultors una auditoria ISO 14001 interna de gestió ambiental de la seva certificació ISO 14001, li aporta a l’organització:

 • Guanyi valor. Com consultors ISO 14001 sabem aportar-li observacions i oportunitats de millora que l’aportin valor, ajudant a integrar el seu certificat ISO 14001 a l’estratègia i el pla de negoci.
 • Millora continua. Sabem aportar-li oportunitats de millora a través de l’auditoria ISO 14001.
 • Guanyi temps. Dediqui’s a facturar, nosaltres li aportem valor vinculat al pla de negoci i al pla estratègic.
 • Auditoria integrada amb altres certificacions. Sabem fer l’auditoria interna integrada amb els certificats habituals: ISO 9001, ISO 45001OEA, Responsabilitat Social, etc.

Treballem amb certificats de qualsevol certificadora de prestigi. Assegurem que l’auditoria interna és una eina que aporta valor a l’organització.

Com fem l'auditoria?

A EmasConsultors com a consultors sènior li garantim l’aportació de valor, seguint els passos següents:

 • Planificació de l’auditoria, acordant el dia en que farem l’auditoria interna.
 • Programa d’auditoria on es planifica l’auditoria per poder-se fer de forma eficient i efectiva. En fer el programa d’auditoria tindrem en compte tots els requisits de la norma ISO 14001, la disponibilitat del personal implicat en ella.
 • Execució de l’auditoria. Durant l’auditoria es van comentant les observacions, opcions de millora i no conformitats detectades, amb l’objecte de fer els aclariments que escaiguin.
 • Elaboració de l’Informe d’auditoria. És una una bona eina per ajudar a integrar l’estratègia, el pla de negoci i altres certificats ISO amb la ISO 14001.
 • Seguiment de les accions correctives i tancament de l’auditoria.

Serveis de consultoria ISO 14001

De forma complementaria, oferim els següents serveis de consultoria ISO:

 • Certificat ISO 14001 integrat a l’estratègia i el pla de negoci.
 • Outsourcing ISO pel manteniment del seu sistema integrat de gestió.
 • Auditoria ISO integrada. Sabem fer l’auditoria interna integrada ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 i ISO 45001 de seguretat laboral.
 • Formació ISO “In Company” o “Online” a mida de les seves necessitats.

Garantia d’èxit. Més de 20 anys d’experiència ens avala

Desplaça cap amunt