Skip to content

Auditoria ISO 14001 de gestió ambiental

Per què contractar una auditoria ISO 14001 interna?

Contractar una auditoria ISO 14001 interna de gestió ambiental de la seva certificació ISO 14001, li aporta a l’organització:

  • Guanyi valor. Com consultors ISO 14001 sabem aportar-li observacions i oportunitats de millora que l’aportin valor, ajudant a integrar el seu certificat ISO 14001 a l’estratègia i el pla de negoci.
  • Millora continua. Sabem aportar-li oportunitats de millora a través de l’auditoria ISO 14001.
  • Guanyi temps. Dediqui’s a facturar, nosaltres li aportem valor.
  • Auditoria integrada amb altres certificacions. Sabem fer l’auditoria interna integrada amb els certificats habituals: ISO 9001ISO 45001OEA, SR10 IQ Net, etc.

Treballem amb certificats de qualsevol certificadora de prestigi. Assegurem una que l’auditoria ISO 14001 és una eina que aporta valor a l’organització.

Execució de l’auditoria ISO 14001

A EmasConsultors fem l’auditoria ISO 14001 de gestió ambiental que li aporta valor, seguint els passos següents:

  • Programa d’auditoria ISO 14001on es planifica l’auditoria per poder-se fer de forma eficient i efectiva.
  • Execució de l’auditoria. Durant l’auditoria es van comentant les observacions, opcions de millora i no conformitats detectades, amb l’objecte de fer els aclariments que escaiguin.
  • Elaboració de l’Informe d’auditoria. És una una bona eina per ajudar a integrar l’estratègia, el pla de negoci i altres certificats ISO amb la ISO 14001.
  • Seguiment de les accions correctivesi tancament de l’auditoria.

Serveis de consultoria ISO 14001

De forma complementaria a l’auditoria ISO 14001, des d’EmasConsultors, oferim els següents serveis de consultoria ISO 14001:

Links vinculats amb la gestió ambiental