ansoff matrix

Matriu Ansoff per PIMES

Matriz de Mercado para empresas

La Matriu Ansoff, també coneguda com la matriu de mercat, és una eina de planificació de marketing que generalment ajuda a una empresa a determinar el seu producte i el creixement del mercat. Això generalment es determina centrant-se en si els productes son nous o existents i si el mercat és nou o existent.

ansoff matrix
Source: SlideTeam en Medium

Estratègies de creixement segons la Matriu Ansoff

Depenent de la situació del mercado y el producto en la empresa tendremos una estratégia de crecimiento. Hay 4 estratégias de crecimiento de empresa:

  1. Penetració del mercat.
  2. Desenvolupament de producte.
  3. Desenvolupament de mercat.
  4. Diversificació.

1. Penetración de mercado

Situació d’un mercat i producte existent. L’objectiu és augmentar les vendes, però Com?. L’estratègia de penetració a corto plazo consiste en el aumento del consumo con publicidad, promociones, bajada de precio, etc. Para aumentar las ventas a largo plazo tendremos que incrementar las ventajas competitivas (menores costos, diferenciación).

Un ejemplo de penetración de mercado en Coca-Cola fué la promoción de nombres a las latas. Fíjate, el producto es el mismo y el público objetivo también.

Ansoff Matrix ejemplo cocacola

2. Desarrollo de producto

Aquesta situació manté el mateix mercat però desenvolupa un nuevo producto. Algunas estrategias son modificación de accesorios (mejora del producto) o un nuevo gusto (modificaciones substanciales que reemplazan el producto). 

Un ejemplo claro de Coca-Cola son los nuevos gustos de latas, como por ejemplo la innovador inclusión de cafe en la Coca-Cola.

Matriz de mercado Cocacola

3. Desenvolupament de mercat

Ens trobem en una situació de productes tradicionals o coneguts que volem vendre a nous mercats. Aquests nous mercats es poden classificar per:

  • Nous segments.
  • Noves funcions.
  • Noves zones geogràfiques.

Un clar exemple de desenvolupament de mercat de Coca-Cola va ser la “Coca-Cola sense sucre” i altres variables que varen entrar a nous segments (persones més sensibles al sucre).

Ansoff Matrix ejemplo desarrolo mercado Coca-cola zero sin cafeína

4. Diversificació a la Ansoff Matrix

En aquest cas, entrar a nous mercats implica crear nous productes. Hi ha dos tipus de diversificació:

  • Relacionada: els productes tenen sinergies, aprofitant coneixement o recursos.
  • No relacionada: el producte nou és d’una altra industria, completament diferent.

Un exemple de Coca-cola de diversificació relacionada, serien altres productes relacionats amb la beguda però que tenen una altra funció o un altra mercat objectiu.

Matriz de mercado Cocacola

Un exemple de diversificació no relacionada seria l’empresa de construcció CAT que va decidir fer sabates esportives per diversificar els seus riscos.

Ansoff Matrix ejemplo diversificación no relacionada CAT
Ansoff Matrix ejemplo diversificación no relacionada CAT

Pla de Creixement aplicant Ansoff Matrix

Fer servir matrius, ajuda a assegurar una bona estratègia de creixement per l’empresa. Saber fer-les servir també és crucial per implantar una estratègia correcte. La matriu d’Ansoff ens serveix a la planificació de creixement de qualsevol tipus i mida d’empresa.

Per saber sobre això, contacta amb nosaltres.

Desplaça cap amunt