Ecovadis vs SMETA

EcoVadis vs SMETA de Sedex i Lucie són tres plataformes que es relacionen amb la sostenibilitat empresarial i la responsabilitat social. La tria entre EcoVadis, Sedex i Lucie depèn de les necessitats i seves prioritats.

Les diferències entre Ecovadis vs SMETA i Lucie:

EcoVadis

EcoVadis dóna una qualificació de sostenibilitat per a empreses, a través de la plataforma Ecovadis. La Qualificació EcoVadis cobreix una àmplia gamma de sistemes de gestió no financers, incloent-hi impactes ambientals, drets laborals i humans, ètica i abastament sostenible

  • Avaluació Integral: EcoVadis ofereix una avaluació completa que cobreix una àmplia gamma de criteris ESG (ambientals, socials i de governança). Això inclou l’avaluació de l’impacte ambiental, les pràctiques laborals, els drets humans i l’ètica empresarial. Per això el certificat ISO 14001 i el certificat ISO 45001 estan molt valorats per Ecovadis.
  • Enfocament Basat en Riscos: EcoVadis segueix un enfocament basat en riscos, assignant major pes als criteris segons el seu possible impacte en el rendiment sostenible.
  • Perspectiva Holística: Al incorporar un ampli espectre de criteris, EcoVadis permet a les organitzacions comprendre la seva posició ESG de manera integral. És complementari als ODS pel Desenvolupament sostenible.

SMETA de Sedex

SMETA és una auditoria que ajuda a comprendre els estàndards de treball, salut i seguretat, rendiment ambiental i ètica dins de les pròpies operacions o en el lloc d’un proveïdor. Aquesta metodologia és desenvolupada per Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) i és àmpliament reconeguda a nivell mundial. Les empreses utilitzen SMETA per millorar les condicions laborals i el rendiment ambiental a la cadena de subministrament

  • Comerç Ètic i compra Responsable: Sedex especialitza en comerç ètic i abastament responsable. El seu enfocament es centra en la transparència de la cadena d’aprovisionament i la responsabilitat social.
  • Auditoria de Tercers: A diferència d’EcoVadis, una empresa pot demostrar el seu compliment amb Sedex mitjançant una auditoria de tercers. Sedex no té qualificacions de bronze, plata o or; en canvi, es determina una puntuació segons el rendiment de l’empresa davant els criteris de Sedex.

Lucie

Lucie és una plataforma que ofereix una certificació de sostenibilitat per a edificis i empreses. Es centra en la gestió de recursos, l’eficiència energètica i la salut ambiental.

Desplaça cap amunt