Per què les normes ISO?

La Organització Internacional de Normalització elabora les normes ISO. Serveixen per facilitar la normalització i homogeneïtzació de productes i processos. Optimitzen tots els recursos de l’organització i faciliten el comerç internacional.

AENOR gestiona i extrapola les normes ISO a l’Estat Espanyol. Ressaltem que hi ha altres organismes independents amb normes certificables com ara el OEA per la Duana, TS 19600 d’automoció, IFS o BRC de seguretat alimentària, Forética o Global Reporting de Responsabilitat Social.

Normes ISO per sistemes de gestió

Els sistemes de gestió estan pensats per ajudar a la gestió de processos. Té com a finalitat la millora continua. Les principals normes ISO per Sistemes de Gestió son:

Consultoria ISO

Des d’EmasConsultors, i vinculat amb les normes ISO, li oferim els següents serveis de consultoria ISO:

  • Certificació ISO útil i àgil integrat amb l’estratègia i el pla de negoci.
  • Auditoria ISO interna amb auditors sènior amb més de 15 anys d’experiència.
  • Outsourcing ISO assumint el manteniment ISO i les tasques de de Responsable del certificat ISO.
  • Formació ISO, a mida de les seves necessitats “In Company”, “Online” o “Mixta”.
  • Consultors estratègics per elaborar el seu pla de negoci, pla de màrqueting i pla estratègic.

Consultoria ISO amb garantia d’èxit. Més de 15 anys d’experiència ens avalen.