Serveis de consultoria ISO 9001

Com a consultoria ISO 9001 amb més de 10 anys d’experiència en certificats ISO 9001 de qualitat, oferim els següents serveis:

 • Certificat ISO 9001, Consultoria ISO per implantar el certificat ISO 9001 de qualitat, integrat amb l’estratègia i el pla de negoci. Treballem amb totes les certificadores ISO acreditades de prestigi.
 • Auditoria ISO 9001 interna o a proveïdors amb auditors sénior. L’ajuda a integrar la ISO a la seva estratègia i pla de negoci.
 • Outsourcing ISO pel manteniment del certificat ISO assumint les tasques de Responsable del Sistema de Gestió segons les normes ISO més habituals.
 • Software ISO per la gestió del management i de les normes ISO
 • Formació ISO a mida de les seves necessitats. Els cursos més habituals son:
  • Curs auditoria interna Amb aquest curs adquirirà les competències per ser auditor intern de qualsevol norma ISO.
  • Formació Sistema Integrat de Gestió per aprendre a integrar un Sistema de Qualitat ISO 9001, Seguretat ISO 45001, Medi Ambient ISO 14001 i Responsabilitat Social.
  • Curs ISO 9001 de qualitat i Curs ISO 14001 de gestió ambiental perquè el personal sigui conscient de les implicacions que suposa una ISO 9001 o una ISO 14001.
  • Curs OEA – Operador Econòmic Autoritzat per capacitar-se per ser Responsable OEA. A més, també fem cursos de sensibilització per tot el personal.
  • Elaboració de Plans de contingencies Amb aquest curs l’ajudem a elaborar el pla de contingència per afrontar possibles incidències.

Casos d’èxit de consultoria ISO 9001

Com a consultoria ISO 9001, alguns dels nostres èxits son

Normes ISO

 • ISO 9001 – Sistemes de Gestió de Qualitat.
 • ISO 9004 – Directrius per la millora del desempeny en sistemes de qualitat.
 • ISO 10005 – Plan de calidad
 • ISO 14001 – Sistemes de Gestió Ambiental
 • EMAS – European Management Audit System.
 • ISO 45001 – Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut Laboral