Serveis de consultoria ISO 45001

Els serveis de consultoria ISO 45001 que aportem des d’EmasConsultors son:

 • Certificat ISO 45001 de seguretat i salut laboral integrat amb altres certificats ISO, l’estratègia i el pla de negoci.
 • Auditoria ISO 45001 interna amb consultors ISO sènior experimentats.
 • Outsourcing ISO pel manteniment del seu certificat ISO integrat a l’estratègia i el pla de negoci.
 • Cursos de formació ISO a mida de les seves necessitats. Formació “In Company”, “Online” i “Mixta”.

Consultoria ISO 45001 amb garantia d’èxit. Més de 15 anys d’experiència ens avalen

Què aporta la ISO 45001 de seguretat i salut laboral?

Amb l’ajuda d’EmasConsultors, un certificat ISO 45001 de seguretat i salut laboral l’aportarà:

 • Cultura de prevenció a partir de la integració de la seguretat i salut a l’estratègia, pla de negoci i certificat ISO implantat (ISO 9001, ISO 14001 o Responsabilitat Social).
 • Milloren les vendes gràcies a tenir més reputació. El certificat ISO 45001 implica un compromís proactiu amb la seguretat i protecció dels treballadors. Millora tant la imatge com la reputació de l’empresa aconseguint atraure i retenir  tant a personal millor preparat com a nous clients. A més millora la qualificació per poder accedir a licitacions i subvencions.
 • Menys accidents. Gràcies a la implantació de la ISO 45001, l’eficiència de l’empresa augmenta i per això, es redueix el número d’accidents, millorant el clima laboral.
 • Compliment normatiu. Aconseguir el certificat ISO 45001 implica assegurar que es compleixen els requisits legals i de qualsevol altra tipus que siguin aplicables a l’organització. Es pot integrar al programa de Corporate Compliance, d’acord amb la norma ISO 19600.

Normes de seguretat

 • ISO 45001 – Gestió de la Seguretat i Salut Laboral
 • SR10 IQNet – Responsabilitat Social Corporativa
 • OEA – Operador Econòmic Autoritzat
 • ISO 31000 – Gestió dels riscos
 • ISO 19600 – Corporate Compliance

Casos d’èxit de consultoria ISO

Com a consultoria ISO 45001, alguns dels nostres èxits son: