Consultoria ISO pel Certificat ISO

Com a consultoria ISO ajudem a aconseguir el certificat ISO que vostè necessiti. Els certificats ISO més habituals son:

  • Certificat ISO 9001 integrat  integrado a la estratégia y el plan de negocio.
  • Certificat ISO 14001 de gestió ambiental, integrat al seu certificat de qualitat.
  • Certificat ISO 45001 de seguretat i salut laboral

Auditoria ISO

Els nostres auditors ISO con consultors ISO amb àmplia experiència. Pêr això son capaços d’aportar gran valor a les seves auditories. Les principals auditories ISO que oferim des de la nostra consultoria ISO son:

  • Auditoria ISO 9001 interna o a proveïdors